Gå til sidens hovedinnhold

Sporveien ønsker ikke piece

Oslo Sporveier går til krig og setter, i ordets rette forstand, alle kluter til når de tar et krafttak mot taggerne i vest.

Ullevål: På Ullevål stadions t-banestasjon er det i løpet av natten kommet opp en såkalt "piece". En graffiti-tegning eller et merke som et "crew" har satt fra seg. Noen kaller det urban kunst, men Sporveiene kaller det grovt skadeverk og er raskt på plass for å fjerne den. De bruker anslagsvis 30 millioner kroner i året på å fjerne tagging og annet hærverk på stasjoner, vogner og annet materiell.

Vi fjerner graffitien så fort den kommer opp, slik at gleden for taggerne blir kortvarig og publikum kommer til rene og pene stasjoner, sier Poul Bitomsky.

Han er produksjonleder i Sporveien og har jobbet med taggeproblemet siden slutten av 80-tallet. I 1994 tok denne formen for kriminalitet helt av og Sporveien startet, i samarbeid med private krefter, opp et prosjekt for å få bukt med problemet. Siden den gang er det gått litt i bølger, både med tanke på taggernes aktivitet og Sporveiens innsats og mottiltak.

Kriminelt

Nå er imidlertid taggerne tydeligvis på offensiven igjen. Bitomsky og de andre som jobber med taggeproblemet merker økende aktivitet.
Spesielt på vognene har vi sett en økning. Bare siste året er det vært en fordobling av anmeldelser i forhold til i fjor. Ikke bare koster dette penger, men det blir vognmangel og dermed et dårligere tilbud til brukerne av t-banen, sier produksjonslederen.

I samarbeid med vektere, politi og bedre kameraovervåkning vil de være hyppigere og mer tett på taggerne. Samtidig setter Sporveiene i gang en holdningskampanje og en påvirkningskampanje spesielt rettet mot ungdom.
Det er viktig å forklare ungdom at tagging og hærverk er kriminell virksomhet, og at de rettslig kan straffes og dermed ødelegge for sin egen fremtid. Det noen kanskje ser på som rampestreker er i virkeligheten ren kriminell aktivitet og blir anmeldt til politiet. Hvis du får slike saker på rullebladet, kan det være nok til at enkelte dører er lukket for deg i arbeidslivet, sier informasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen, i Sporveien.

Snikkampanjen de tidligere har gjennomført er en suksess, og informasjonsdirektøren tror på slike tiltak. De kommer til å sette i gang et lignende prosjekt i nærmeste fremtid rettet mot målgruppen. Samtidig ønsker Sporveien å benytte anledningen til å gi noe tilbake til ungdom i byen og Agerbak-Jensen har en del ideer hun jobber med, men vil ikke røpe noe konkret foreløpig.

Offisiell åpning av t-baneringen

Når det gjelder vasking og fjerning av graffiti, er det t-banestasjonene i Oslo vest Sporveiene konsentrerer seg om nå. Dessuten øker de vaktholdet på disse linjene og bedrer kameraovervåkningen på stasjonene.
I en periode har det ikke vært utført systematisk taggefjerning på disse stasjonene, sier Agerbak-Jensen.

Hun sier videre at målet er å fjerne all tagging og graffiti før t-baneringen åpner og de nye vognene blir satt ut i trafikk. Den offisielle åpningen av ringen er 21. august, og både Kronprins Haakon Magnus og Oslo vest-bandet De Lillos deltar i markeringen.

Men informasjonsdirektøren er klar på at dette ikke er et opprydningsstunt før festdagen.
Nei, det ville være meningsløst. Prosjektet følges opp, det er satt av penger i budsjettet og det vil uansett være lønnsomt på sikt. Tagging er et samfunnsproblem, ikke bare et problem for Sporveien. Både økonomisk, trafikkmessig og med tanke på alle involverte. Tenk bare hva politiet kunne holdt på med istedenfor å løpe etter taggere, avslutter Agerbak-Jensen.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen