Gå til sidens hovedinnhold

SSB: 112.000 flere innvandrere i Oslo på 15 år

Ny detaljert oversikt fra Statistisk sentralbyrå over innvandrerbefolkningen i Oslo

Av Oslos 652.044 innbyggere er 208.654 innvandrere. Det viser en rykende fersk oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Andelen innvandrere utgjør dermed 32 prosent - mot bare 19 prosent for 15 år siden.

Oslo har mange innvandrere, og andelen med innvandrerbakgrunn er høyere i noen bydeler enn i andre.

Utviklingen over tid kan illustreres ved hjelp av rutenettkart, der alle rutene er like store og uendret over tid.

Kartet viser at det er store variasjoner i andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn også innenfor den enkelte bydel

112.000 flere innvandrere på 15 år i Oslo

På 15 år, fra 2000 til 2015 har antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økt i Oslo med 112 000 personer, en økning fra 19 til 32 prosent av befolkningen. Bosatte med bakgrunn fra Polen er gruppen som har økt aller mest, fulgt av bosatte fra Somalia, Sverige, Irak og Pakistan.

Stovner er i dag bydelen med høyest andel med innvandrerbakgrunn, med 53 prosent, mens Nordstrand har lavest andel med 16 prosent. Innenfor den enkelte bydel og delbydel er det imidlertid betydelige forskjeller i innvandrertettheten. Dette kan illustreres ved hjelp av rutenettkart.

(artikkelen fortsetter under tabellen - klikk for større bilde)

I år 2000 hadde nesten halvparten av rutene i kartet (se lengre ned) under 10 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn. I 2015 hadde kun 14 prosent av rutene mindre enn 10 prosent med innvandrerbakgrunn. Samtidig var andelen av rutene hvor over halvparten av innbyggerne hadde innvandrerbakgrunn økt fra 3 til 16 prosent.

Les også:
- Ap ville vært størst i Oslo om flere innvandrere hadde stemt

- Vi må kunne snakke om innvandring uten å gå i skyttergravene

Kjendiser skviset ut innvandrere i Oslo

Disse landene mener innvandrere er en byrde

Stor økning i flere bydeler

For femten år siden, var det tre områder som pekte seg ut med høy andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Det var i deler av bydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner, i de mest sentrumsnære delene av Grünerløkka og Gamle Oslo og i Søndre Nordstrand.

Det var likevel store områder også i disse bydelene med få innvandrere. I bydelen Stovner var det i nesten halvparten av rutene mindre enn 10 prosent med innvandrerbakgrunn, mens det i åtte av 116 bebodde ruter var mer enn 50 prosent med innvandrerbakgrunn

(artikkelen fortsetter under figuren, klikk for større bilde)

I Stovner er det nå kun to ruter igjen med mindre enn 10 prosent innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, mens halvparten av rutene nå har mer enn 50 prosent innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Også i Nordstrand – bydelen med lavest andel med innvandrerbakgrunn – har endringene vært betydelige. I 2000 hadde nesten 70 prosent av rutene en befolkning hvor mindre enn 10 prosent hadde innvandrerbakgrunn. I 2015 var andelen falt til 20 prosent av rutene.

Les også:
Stadig flere innvandrere er sosialklienter

Erna Solberg åpner for kutt i flyktningtilbudet

- Innvandrere flest får lave pensjoner

Kommentarer til denne saken