SSB publiserte mandag morgen nye tall som igjen viser hvor komplisert transport og CO2-utslipp er.

De har regnet på hvor høye klimagassutslippene er for forskjellige transportformer på land.

Kjørelengden går opp, utslippene går ned

- Elbiler trekker ned utslippet per personkilometer for personbiler, men elektriske kjøretøy gir foreløpig lite utslag på utslippet fra andre lette kjøretøy, busser og annen tungtransport, skriver SSB.

- På tross av at kjørelengden til personbiler har økt fra 2009 til 2018, har utslippet gått ned. Samlet slapp personbiler ut 70 gram CO2-ekvivalenter per personkilometer i 2018, noe som er en nedgang på 27 prosent siden 2009, påpeker de.

Bybuss har høyere klimagassutslipp enn bil

SSB har funnet at personbiler i gjennomsnitt nå har lavere klimagassutslipp enn bybusser. Det er ikke snakk om at store busser slipper ut mer enn små biler, men de har regner inn utslipp per reiste kilometer per passasjerer.

- Bybusser slipper nå ut noe mer klimagasser per personkilometer enn personbiler, slår SSB fast.

Elektrifisering fungerer

Årsaken til at biler nå har gått forbi bybusser er flere:

For det første har redusert bruk av palmeoljebasert biodrivstoff slått rett ut på statistikken, som spesielt er viktig for busser som i stor grad går på diesel.

Personbiler har også større andel landeveiskjøring som trekker ned forbruket. SSB påpeker at de ikke har sammenlignet bybussers kjøring med personbilers bykjøring, og at dette vil gi et annet resultat.

Dessuten er elbiler stadig mer utbredt, mens elbusser foreløpig er begrenset i utbredelse.

SSB understreker at gassdrevne busser har et vesentlig lavere utslipp, på i snitt 38 gram per kilometer, men at antallet er såpass lavt at det gir relativt lite utslag på statistikken.

SSB forteller til Nettavisen at de i sitt regnestykke ikke beregner CO2-utslipp fra strømproduksjonen til elbilene. De sier dette regnes som en annen kilde til utslipp.

Et vesentlig poeng er at dette er gjennomsnittstall. Ifølge SSB har en bybuss i gjennomsnitt 10,4 passasjerer på sin reise. Dette tallet vil være vesentlig høyere i rushtiden, og tidvis ned mot null utenfor rushtiden. Det betyr at en full bybuss er vesentlig mer effektiv enn en bil - mens en tom buss er en versting.

Elbusser er på vei - men har utfordringer

Elbusser vil kunne snu denne utviklingen, og flere typer testes ut i Norge. Bare i Oslo skal det innen nyttår være 70 busser i drift.

Utfordringen er først og fresmst at ladingen er komplisert. Enten må bussene har svært store batterier som kan lades en gang i døgnet, og dette gjør bussene veldig dyre - eller så må bussene lades i løpet av kjøreruten dagen. Dette krever infrastruktur og opphold i drift.