For alle sykehusansatte økte sykefraværet med 13 prosent i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For alle ansatte lå sykefraværet på 5,8 prosent i tredje kvartal, noe som innebærer 442.700 tapte dagsverk på sykehusene. For sykepleiere ligger fraværet på 6.7 prosent, og for leger ligger det på 3 prosent.

Ikke overraskende viser SSB-tallene at sykepleiere på sykehus også jobber mer under pandemien. Den totale arbeidsmengden (økt stillingsprosent) på sykehusene har steget etter mars 2020 og har holdt seg høyere enn tilsvarende tidspunkt tidligere år i tiden som fulgte, ifølge SSB.

Den gjennomsnittlige avtalte stillingsprosenten for sykepleiere på sykehus lå i september på 84 prosent, noe som er 2,4 prosent høyere enn før pandemien. Det har også blitt 830 flere sykepleierjobber. Totalt var det per september 44.100 sykepleierjobber i offentlige helseforetak.

For leger har stillingsandelen blitt redusert med 2,4 prosentpoeng. Dette har sammenheng med at øvrig aktivitet på sykehusene har sunket under pandemien, med en nedgang i antall behandlede pasienter på dagbehandling, poliklinikk og døgnbehandlinger.

Les også:FHI-rapport: Unge har ikke like god livskvalitet som andre i Norge