– 14-åringer skiller seg veldig ut i 2020, sier kriminolog Reid Jone Stene, til Aftenposten.

Han er ansvarlig for statistikken for lovbrudd i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant gjerningspersonene i 2020 finner vi 3.055 barn som begikk lovbrudd før de fylte 15 år. Halvparten av disse var 14 år, og nær en tredel var 13 år da hendelsen skjedde, viser SSB-tallene.

Alderstrinnet 14 år har i lengre tid hatt flest siktede for både skadeverk og tyveri. Dette gjelder særlig de mindre grove lovbruddene, som blant annet butikktyveri. Men de siste tre årene gjelder dette også for lovbruddsgruppen vold og mishandling.

– 14-åringer utgjør en liten andel av alle som blir tatt for lovbrudd. Men det spesielle er at dersom du ser du på hvert alderstrinn, så er det høyest andel som er registrert som gjerningspersoner for både skadeverk, tyveri, vold og mishandling og seksuallovbrudd blant 14-åringer, sier Stene i SSB.

(©NTB)