*Nettavisen* Nyheter.

SSB: Lav rente, god vekst

SSB mener internasjonal konjunkturoppgang, høye oljeinvesteringer og rekordlave renter vil gi høyt aktivitetsnivå i Norge i flere år - men lav prisvekst og lave renter

19.05.08 00:45

Statistisk sentralbyrås kvartalsvise konjunkturbarometer viser at pilene peker opp for norsk økonomi.Det varsles solid vekst i bruttonasjonalprodukt, investeringer, privat konsum og lønninger.Men veksten ventes ikke å utløse vesentlig prisvekst eller renteoppgang. SSB nedjusterer sitt anslag på prisveksten klart i forhold til siste anslag i juni.Renteanslagene holdes imidlertid uendret, hvilket betyr at SSB ikke tror på rentenedgang, men samtidig tror oppgangen blir svært moderat.- Fra omslaget i andre kvartal i fjor har BNP for Fastlands-Norge vokst med en årlig rate på 3,4 prosent. Innenlandsk etterspørsel har vokst enda mer og importen har dermed økt sterkt, skriver SSB.- Til tross for at en internasjonal konjunkturnedgang kan sette inn mot slutten av 2005 og inn i 2006, vil produksjonsveksten i Norge fortsette, om enn i et noe avdempet tempo. Oljeinvesteringene ser ut til å ville øke ytterligere, og lave renter vil fortsatt stimulere husholdningenes konsum og boliginvesteringer, heter det.SSB ser nå en vekst i BNP for fastlands-Norge på 3,9 prosent i år og 2,9 prosent i 2005. Siste anslag, fra juni, var 3,3 prosent for begge årene.Byrået ser nå en kjerneinflasjon, utenom energipriser og avgifter, på bare 0,2 prosent i år, ned fra et anslag på 0,5 prosent i juni. Anslaget for neste år kuttes også fra 1,9 til 1,3 prosent, og for 2006 kuttes det fra 2,3 til 2,0 prosent.Norges Bank har de siste årene satt renten for at kjerneinflasjonen skal være rundt 2,5 prosent to år frem i tid. Så langt har dette vært helt bom, og ifølge SSB vil altså målet heller ikke bli nådd om to år.Oppgangen ventes å presse arbeidsledigheten forsiktig ned. Prognosene er en ledighet på 4,3 prosent i år, 4,0 prosent og 3,8 prosent i 2006. Disse prognosene er uendret fra i juni.Lønnsveksten ventes nå å bli 3,8 prosent i år, 3,7 prosent i 2005 og 4,2 prosent i 2006. I juni var anslagene henholdsvis 3,8, 3,7 og 4,2 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.