SSB oppjusterer utsiktene for neste år

Statistisk sentralbyrå oppjusterer temperaturutsiktene for norsk økonomi neste år. Lav rente trekkes frem som den viktigste grunnen

19.05.08 01:06

- Norsk økonomi passerte trolig en konjunkturbunn i løpet av andre kvartal i år. De kommende to årene vil bli preget av en moderat konjunkturoppgang, skriver Statistisk sentralbyrå i den nyeste utgaven av konjunkturrapporten Økonomiske Analyser.- Arbeidsledigheten vil på kort sikt fortsette å øke, men ventes å passere toppen tidlig i 2004, skriver byrået. Arbeidsledigheten for hele 2004 ventes å bli 4,6 prosent, mot et tidligere anslag på 4,7 prosent.Oppgangen i økonomien vil først og fremst drives av et oppsving i husholdningenes etterspørsel; konsumveksten for 2004 anslås til hele 5,0 prosent. Dette er en oppjustering av anslaget fra 4,0 i forrige rapport.Byrået oppjusterer også 2004-anslaget på BNP-vekst for fastlands-Norge fra 3,0 til 3,3 prosent. Lønnsveksten ventes å øke med 4,1 prosent, mot et tidligere anslag på 4,0 prosent.- Dette reflekterer den kraftige omleggingen av pengepolitikken i ekspansiv retning gjennom 2003. Vekstimpulsene fra finanspolitikken vil trolig være beskjedne, i alle fall gjelder det bidragene fra produksjon og sysselsetting i offentlig forvaltning. Et forventet oppsving i internasjonal økonomi vil bidra positivt, men også internasjonalt ventes det at oppsvinget blir forholdsvis svakt. Oljeinvesteringene vil kunne gi visse vekstbidrag framover, men her er usikkerheten om utviklingen som vanlig meget stor, heter det fra byrået.Byrået venter en beskjeden renteoppgang neste år.- Mye tyder på at både den pengepolitiske argumentasjonen og den påfølgende renteoppgangen i fjor underbygget langsiktige forventninger om høye renter i Norge relativt til utlandet, og dermed bidro til den sterke krona. Tilsvarende har den kraftige omleggingen av pengepolitikken antakelig bidratt markert til svekkelsen av krona gjennom 2003, heter det.Prognosen tilsier en gjennomsnittlig pengemarkedsrente neste år på 3,1 prosent, og 4,3 prosent i 2005..- Svekkelsen av krona vil bidra til at den importerte prisveksten tar seg opp i tiden framover. Utslaget på konsumprisene vil imidlertid på kort sikt begrenses av at avansene i varehandelen antakelig vil krympe, etter at de økte markert i perioden med klart fall i importprisene, heter det.Byrået anslår en kjerneinflasjon (KPI-JAE) neste år på 1,4 prosent, opp fra 1,2 prosent i år, men fortsatt langt under Norges Banks toårige mål på 2,5 prosent. For 2005 ventes prisveksten som snitt å bli 2,1 prosent. Det er en nedjustering fra et tidligere anslag på 2,3 prosent, og altså fortsatt under målet.- Konjunkturomslaget trekker i retning av forholdsvis høy produktivitetsvekst, og sysselsettingsveksten ventes derfor å bli beskjeden framover. Selv om arbeidsledigheten etter hvert kommer noe ned, vil ledigheten fortsatt ligge på et relativt høyt nivå, i underkant av 4,5 prosent; lønnsveksten vil dermed bli moderat. Sammen med produktivitetsveksten vil dette bidra til at prisveksten også på noe lengre sikt vil holde seg i underkant av inflasjonsmålet, heter det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.