Gå til sidens hovedinnhold

SSB-rapport: Høyere kriminalitet blant innvandrere

Barn av innvandrere kommer aller dårligst ut.

Mandag morgen slapp SSB den kontroversielle rapporten om kriminalitet blant innvandrere i Norge, som de i utgangspunktet ikke ønsket å lage på oppdrag fra Frp.

Les også: Meyer bekrefter: - Skeptisk til måten Holmøy formidlet innvandrings-forskning på

Konklusjonen i rapporten er krystallklar:

- Vi har gjennomgående funnet at innvandrere som gruppe er overrepresentert blant gjerningspersoner og siktede personer, selv om det er vesentlig variasjon mellom innvandrergruppene, skriver SSB i en ny rapport.

- Det samme gjelder norskfødte med innvandrerforeldre, som samlet sett er overrepresenterte både i forhold til øvrig befolkning, men også i forhold til foreldregenerasjonen.

2. generasjon kommer dårligst ut

Ifølge rapporten er det denne gruppen som kommer dårligst ut:

- Andelen gjerningspersoner er høyest blant norskfødte med innvandrerforeldre, noe som er et nytt funn i norsk sammenheng, men som tidligere har blitt funnet i andre sammenlignbare land, som Sverige og Danmark, skriver SSB.

Ifølge rapporten kan deler av denne overrepresentasjonen forklares med alder, men ikke alt.

- Blant innvandrere er overrepresentasjonen særlig stor blant
personer med bakgrunn fra asiatiske og afrikanske land, og blant personer som har fått opphold i Norge grunnet flukt og familieetablering eller - gjenforening, skriver SSB i sin rapport.

- Personer med bakgrunn fra vesteuropeiske og nordamerikanske land, samt utdanningsinnvandrere, er underrepresentert.

Forskjellen er mindre enn før

Samtidig finner SSB at forskjellen mellom innvandringsbefolkningen og den øvrige befolkningen er mindre nå, enn den var for et tiår siden:

- Samlet sett finner vi at andelen siktede personer blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har vært høyere enn i øvrig befolkning gjennom hele perioden, men at overrepresentasjonen har vist en markert nedadgående trend de siste 10-15 årene.

Store endring for arbeidsinnvandrere

SSB-rapporten konkluderer med at arbeidsinnvandrere har snudd fra å være underrepresentert til overrepresentert i kriminalitetsstatistikken de siste årene.

- Fram til og med 2007 er arbeidsinnvandrere underrepresenterte sammenlignet med øvrig befolkning, men de siste åtte årene har andelen siktede vært høyere enn i øvrig befolkning, skriver de i sin rapport.

Ett unntak

Ifølge SSB er det en kriminalitetsgruppe som innvandrere ikke er overrepresentert i: Rus.

- Overrepresentasjonen består imidlertid for alle lovbruddsgrupper med unntak av rusmiddellovbrudd; her er innvandrere underrepresentert
når forskjeller i kjønn og alder er tatt hensyn til.

Kan ikke si noe om hvorfor

I sin rapport understreker SSB at de bare har sett på de faktiske forhold, og at de ikke kan si noe om hvorfor forskjellene er som de er.

- Metodene som benyttes i denne rapporten er ikke egnet til å si noe mer om hvorfor dette er tilfelle. For innvandrere er det for eksempel uavklart i hvilken grad overrepresentasjonen skyldes situasjonen her i Norge eller situasjonen deres fra før de kom til Norge. Når det gjelder årsakene til overrepresentasjonen blant norskfødte med innvandrerforeldre er det meste uvisst per dags dato.

- Studier av norskfødte med innvandrerforeldre demonstrerer imidlertid hvordan personer i denne gruppen befinner seg i en unik posisjon «mellom barken og veden» i sin søken etter identitet, kultur og tilhørighet (Friberg, 2016; Hernes, 2010), og for andre utfall (for eksempel frafall og skoleprestasjoner) ser man ofte en tydeligere polarisering i denne gruppen i den forstand at noen gjør det svært bra mens andre faller utenfor (se for eksempel Hernes, 2010; Steinkellner, 2017). Dersom slike prosesser er gjeldende også for kriminalitet kan dette forklare noen av mønstrene vi observerer.

Listhaug: - De fleste innvandrere er ikke kriminelle

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er den som har bestilt rapporten fra SSB. Hun har følgende kommentar:

- Først er det viktig å understreke at de aller fleste innvandrere er ikke kriminelle. Det er imidlertid urovekkende å se at spesielt 2. generasjons innvandrere som er født i Norge er mer overrepresentert enn sine foreldre på kriminalitetsstatistikken. Det er også nedslående at flyktninger som har fått beskyttelse, husvære og alle muligheter i Norge er overrepresentert. Det er et minstekrav at de skulle følge og respektere våre lover og regler, sier Listhaug til Nettavisen.

- Å respektere loven er grunnlaget for et tillitsbasert samfunn som Norge. Når man får alle muligheter, burde det siste man gjør være å bryte loven. Vi ser innvandrergrupper som også er underrepresentert, eksempelvis fra Vietnam og det vil jeg gjerne berømme.

Kommentarer til denne saken