I Norge finnes det ingen registre som sier noe om religionen, og rundt debatten om innvandring og religion i Norge, har en aldri blitt enige om hvor mange muslimer det bor i Norge.

I 2015 sa skribenten og Fritt Ord-vinneren Walid al-Kubaisi at rundt halvparten av norske muslimer sto utenfor et trossamfunn, og at mediene i liten grad tok hensyn til det.

Ut fra antall innvandrere og etterkommere fra muslimske land, mente han den gangen at det var vel 250 000 muslimer i Norge. På det tidspunktet var det i overkant av 140.000 registrerte medlemmer i muslimske trossamfunn.

I en ny analyse fra SSB med tittelen «4 prosent muslimer i Norge?» har også de forsøkt å tallfeste hva som er det faktiske antallet muslimer.

- Vi har flere kilder

Utgangspunktet for analysen er at det i Norge bor rundt 850.000 innvandrere og innvandrere med innvandrerforeldre.

Det finnes ikke noe register i Norge over innbyggernes religion, tro eller livssyn, bare medlemskap i Den norske kirke (Dnk) er registrert i Det sentrale folkeregister. Likevel har vi flere kilder som sier oss noe om hvor mange som tilhører de ulike trosretningene. Det religiøse mangfoldet er en viktig del av det flerkulturelle Norge som vokser fram. | SSB

Ifølge SSBS egne beregninger er det mellom 2,8 og 4,8 prosent av befolkningen som er muslimer.

Det høyeste tallet baserer seg på at det er rundt 250.000 personer med innvandrerbakgrunn fra i hovedsak muslimske land.

Dette tallet mener SSB derimot trolig er for høyt.

De viser til forskning som viser at rundt 1 av 5 innvandrere med bakgrunn fra muslimske land ikke er muslimer. Det er også ifølge Levekårsundersøkelsen mellom 32 og 98 prosent av innvandrere fra forskjellige muslimske land som har beholdt den muslimske tro - og spesielt er det usikkert for barn av innvandrere.

Ca 200.000 personer

Konklusjonen til SSB er at tallene er så usikre at tallet på antallet muslimer i Norge ligger mellom 148.000 - som er antall medlemmer i muslimske trossamfunn - og 250.000 som er innvandret fra muslimske land.

De antar at det ligger midt i mellom:

Antallet muslimer ved inngangen til år 2016 antar vi er mellom 148 000 og 250 000, mellom 2,8 og 4,8 prosent av folketallet. Vårt beste, men usikre anslag på antallet muslimer er vel 200 000, eller nær 4 prosent av folketallet. | SSB