Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Stengte skoler og barnehager koster samfunnet 1,7 milliarder kroner hver eneste dag

Å stenge skolene er ekstremt dyrt for samfunnet.

SSB har forsøkt å regne på hva det koster samfunnet å stenge skolene som et korona-tiltak.

- Selv med svært forsiktige antakelser om verdien av læring blir kostnadene av å stenge skoler veldig store, sier forsker Martin E. Andresen.

- Når man må være hjemme og passe barna får man ikke jobbet like effektivt som før, dette fører til en betydelig nedgang i samlet produksjon, sier Bensnes.

Les også: Slik kan hverdagen bli i barnehagen når den åpner igjen etter koronautbruddet

Over 77 milliarder kroner ut skoleåret

De har kommet frem til at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kroner per skoledag - rundt 8,5 milliarder kroner i uka.

- Dersom skolene forblir stengt ut skoleåret tyder våre anslag på at totale kostnader kan komme opp i 77,7 milliarder kroner.

Tror tallene egentlig er høyere

SSB understreker at det er så mange usikkerheter i beregningene, at de må legge en rekke antakelser til grunn. Når de har laget disse beregningene, har de tatt de mest konservative anslagene.

- Samlet fører disse utfordringene til at analysen må bygge på en rekke antakelser. For å unngå en overestimering av kostnadene har vi valgt å legge til grunn de mest konservative forutsetningene i beregningene. Det er derfor sannsynlig at de reelle kostnadene overstiger våre estimater, skriver forskerne.

Usikkerheten går blant annet på hvem som blir permittert, hvor effektivt man kan jobbe hjemmeifra, hvor effektiv hjemmeundervisningen er og lignende.

Dette er hovedtrekkene i rapporten

  • Skolestenging fører til redusert læring/humankapital for barnehagebarn og elever til og med videregående opplæring.
  • Det er fra tidligere kjent at redusert læring fører til lavere produktivitet og lønn senere i livet. Selv om kostnadene av en enkelt tapt skoledag er små for individet blir tapene store når man summerer over alle barn og unge i utdanningssektoren over flere dager.
  • Forskerne bruker konservative anslag på effekten av læring for produktivitet, justert for bruk av fjernundervisning, og finner at den samlede nedgangen i fremtidige inntekter er på 1,4 milliarder kroner per skoledag.
  • I høyere utdanning antar forskerne at et lite mindretall av studentene får forsinket progresjon og dermed kommer senere ut i arbeidslivet. Kostnadene av forsinkelser i høyere utdanning blir estimert til 2,2 milliarder for hele vårsemesteret.
  • Foreldre som må være hjemme med barn som en konsekvens av tiltakene vil trolig få redusert produktivitet som følge av at noe av arbeidstiden går med til barnepass. Med konservative antagelser kommer forfatterne fram til at reduksjonen i produktivitet beløper seg til 234 millioner per dag.
Les også: Skoleåpningen: Barneombudet ber koronabekymrede foreldre lytte til faglige råd
Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene