SSB la onsdag frem tall for utslipp av klimagasser i Norge i året som gikk, og tallene viser at klimagassutslippene i Norge er på vei nedover.

Det totale utslippet var ned 1,7 prosent sammenlignet med 2016.

Det totale utslippet er beregnet til 52.412.000 tonn CO2-ekvivalenter, og dermed ble 2017 det året Norge slapp ut minst CO2 siden 1995.

Elbil- og biodrivstoffeffekten

Det er spesielt utslippene fra veitrafikken som bidrar med store kutt. Ifølge SSB var kuttet her på hele 9,6 prosent sammenlignet med året før.

Kombinasjonen av betydelig høyere innblanding av biodrivstoff og flere elbiler er den åpenbare forklaringen på nedgangen.

Les også: Bensin og diesel inneholdt dobbelt så mye biodrivstoff som påkrevd

Det nest største kuttet finner man på oppvarming, der utfasing av oljefyrer begynner å få effekt. Nedgangen var her på hele 6,5 prosent på ett år.

Noen sektorer har økning

Selv om totaltallene synker, er det noen sektorer som bidrar med økning av utslipp. Dette gjelder industri- og bergverkssektoren, samt energiforsyningen.

Jordbruket har også en marginal oppgang på én prosent.

Langt fra klimaforliket

Selv om utslippene falt betydelig er utslippreduskjonene langt unna det såkalte Klimaforliket. Hovedmålet er er at at klimagassutslippene skal ned 12 prosent fra 1990-nivå innen 2020, men SSB-tallene viser at man foreløpig er opp 2,4 prosent.