Gå til sidens hovedinnhold

- Stangeland til Høyesterett

«Gullpensjonist» Magnus Stangeland (Sp) var ikke i mål likevel.

Påtalemyndighetene anket avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett, som frikjente Sp-politikeren.

Høyesterett har nå enstemmig vedtatt å se på saken.

Borgarting lagmannsrett frikjente 29. november i fjor Stangeland for grovt bedrageri av stortingspensjon.

Stangeland ble dømt til fengsel i Oslo tingrett sammen med Anders Talleraas.

Han anket skyldspørsmålet og straffeutmålingen til lagmannsretten som ga industrimagnaten og eks-stortingsrepresentanten fullt medhold. 70 år gamle Magnus Stangeland ble dømt til 60 dagers fengsel i Oslo tingrett i januar 2011.

- Jeg er veldig lettet, minst ti kilo lettere både kroppslig og sinnmessig. Dette har vært en tung bør å bære. Jeg tør jo ikke slippe jubelen løs helt ordentlig, vi får se hva Økokrim gjør, sa Stangeland til TV 2 i november.

Både Stangeland og Økokrim anket tingrettsdommen. Stangeland mente at både skyldspørsmålet og straffutmålingen var uriktig. Økokrims motanke ble avvist.

Stortinget får skylda
Lagmannsretten mente – i motsetning til Oslo tingrett – at Stangeland ga tilstrekkelig informasjon til Stortinget om sine inntektsforhold. Retten mener at den informasjonen Stangeland ga, burde ha ført til at han ikke fikk utbetalt pensjon. Lagmannsretten legger altså ansvaret på Stortinget og ikke på Stangeland selv.

Stangeland var tiltalt for, i perioden 1. oktober 2004 til 28. februar 2006, å ha mottatt 536.195 kroner fra Statens pensjonskasse samtidig som han hadde høy inntekt fra styrehonorarer og kapitalinntekter. Økokrim mente at den tidligere stortingsrepresentanten lurte Stortingets pensjonsstyre ved ikke å gi nok informasjon om hans inntekt da han søkte om stortingspensjon.

Dette mener retten
«Samlet sett kan Stangelands opptreden ikke karakteriseres som kvalifisert klanderverdig eller foranledige sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet. Riktig nok taler mye for at han for sikkerhet skyld – skriftlig eller muntlig – burde gitt fullstendige opplysninger om sine inntektsforhold. Det avgjørende må imidlertid være at Stangeland ga tilstrekkelig informasjon til at pensjonsordningen kunne og burde konkludert med at inntektsgrensen var overskredet» står det i dommen.

Lagmannsretten mener at den informasjonen Stangeland fikk fra Stortingets pensjonsstyre var mangelfull og misvisende. «...det er forståelig at han slo seg til ro med den informasjonen han fikk fra Risnes (Astrid Risnes var sekretær i Stortingets pensjonsstyre red. anm). Det vises også til at søknadsskjemaet ikke inneholdt noe om at den typen inntekter Stangeland hadde skulle oppgis, at praksis var uklar og at lovteksten hadde en uheldig språklig utforming.»

Les hele dommen i PDF her

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer

Kommentarer til denne saken