Gå til sidens hovedinnhold

Står til stryk

Rundt 120.000 elever har hatt nasjonale prøver, men resultatene er hemmelige. Vedtaket står til stryk.

Tenk deg at du er mor eller far til en elev, og du lurer på hvordan skolen til barnet ditt gjør det i Nasjonale prøver.

Glem det!

Prøvene gjennomføres, men hverken foreldre eller elever får vite hvordan resultatene er for den enkelte skole.

Dersom du vil kaste bort tid på ikke å vite resultatet, så klikk her:Resultater - nasjonale prøver

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har det politiske ansvaret for at undersøkelsen nå er helt ubrukelig for skolens brukere: - Nasjonale prøver på skolenivå er kun tilgjengelig for innloggede brukere med tilknytning til den enkelte skoleenheten, heter det på Skoleporten til Utdanningsdirektoratet.

Tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet innførte offentlige nasjonale prøver. Det var smertefullt for enkelte skoler, men skapte enormt fokus på forskjellen mellom skolene som gjorde det bra og de som gjorde det dårlig. I flere tilfeller ble det satt inn ekstraressurser for å støtte de svakeste skolene og mange skoler klarte å løfte sine resultater betraktelig.

Lærerorganisasjonene har vært harde motstandere av å legge tallene på bordet skole for skole. De samme folkene som uten å nøle setter et tall som karakter på 12 års skolegang for elevene, nekter altså å bli kikket i kortene selv.

Etter min mening er det bakstreversk. Offentliggjøring av dårlige resultater kan nok være demotiverende, men effekten av å begrave hodet i sanden er at skolene får fortsette å tilby elevene dårlig undervisning. Er det noe bedre?

Tidligere kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell slapp ut enkeltresultater fra skolene fordi Offentlighetsloven krever det, men direktoratet fikk forbud mot å legge til rette for rangeringer og sammenligninger mellom skolene - og da blir nytten av tallene minimal.

Unge Venstre er prinsippielt for å offentliggjøre tallene:

- Vi mener offentliggjøring av de nasjonale prøvene er viktig, og det skulle bare mangle om dette ikke er noe innbyggerne skal ha mulighet til å få innsyn i, sier leder i Unge Venstre, Anne Solsvik.

- Hvis vi skal fortsette å være redd for sannheten om hvilke skoler som er dårlige og hvilke skoler som er gode, fratar man politikere, lærere, foreldre og eleven muligheten til å kunne følge opp utfordring en skole har på en god måte, sa Unge Venstres leder.

Ifølge siste tall er det 63.000 lærere i grunnskolen, og det har blitt stadig flere lærere per elev de siste årene. Likevel scorer altså norsk skole dårlig i internasjonale prøver. Samtidig vet vi fra tidligere - og offentliggjorte - nasjonale prøver, at det er stor forskjell på skoler.

Det er altså ikke bare nye milliarder som gjør forskjell, men hvordan lærerne arbeider på den enkelte skole. Noen får mer ut av ressursene enn andre, men det skal ikke foreldrene og allmennheten få innsyn i.

Når man nå tar bort foreldrenes reelle innsyn, fjernes et pressmiddel for å hjelpe enkeltskoler med dårlige resultater. Frykten for åpenhet er alvorlig og udemokratisk. Nå er Skoleportens tall helt verdiløse for foreldrene. Vi får heller ikke vite hvordan private skoler gjør det i forhold til de offentlige skolene.

Beslutningen om å hemmeliggjøre skoleresultatene gjør at resultatene i praksis er begravd i en skuff kun forbeholdt skolebyråkrater og lærere.Beslutningen står til stryk!

Kommentarer til denne saken