Denne uken kom SSB med nye tall som viser at antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (DNK) fortsetter å øke stor fart, samtidig som nettopp medlemmene fortsetter å forlate den tidligere statskirken.

Les også: Den norske kirke taper - andre livssynssamfunn til himmels

Norske trossamfunn finansieres på den måten at jo færre medlemmer det blir i Den norske kirke, jo mer penger får andre trossamfunn.

Fra 2018 til 2019 økte den statlige støtten per medlem fra 543 til 589 kroner. Med dagens medlemstall utgjør dette omkring 400 millioner kroner i året.

I tillegg kommer en omtrent like stor støtte fra kommunene.

Vil endre reglene - staten skal gi mye mer

Neste uke er det høring i Stortinget om en ny lov for tros- og livssynssamfunn, der regelverket for offentlig støtte endres.

Hovedendringene er som følger:

  • Staten overtar hele finansieringen fra kommune. Det betyr at de vil øke statstøtte til Den norske kirke fra ca 2,2 til 4,4 milliarder kroner
  • Det innføres en nedre grense på størrelsen på trossamfunn til 50 personer, som gjør at en del svært små trossamfunn mister støtten
  • Kirken får ikke lenger regne inn såkalte «tilhørige» i sitt medlemsgrunnlag. Det gir andre trossamfunn ca 3,5 prosent høyere støtte.
  • Det blir ingen aldersgrense på medlemmer

I forslaget fra regjeringen skriver regjeringen at hvis forslaget hadde blitt innført i 2019, ville støtten per medlem blitt 1237 kroner.

Verdien av å rekruttere en familie på fire vil med forslaget utgjøre en direkte statsstøtte på nesten 5000 kroner i året.

Antar at 65.000 medlemmer vil miste støtten

Innføring av en nedre grense på 50 personer vil få til dels store konsekvenser:

- I den foreslåtte tilskuddsordningen er det et krav om minst 50 medlemmer for å motta tilskudd. I dag er det ikke et slikt antallskrav, men i praksis minimum 2 personer, for å motta tilskudd som trossamfunn. Ved å innføre et antallskrav på 50, vil en del samfunn i utgangspunktet falle utenfor ordningen, skriver departementet i en e-post til Nettavisen.

Under arbeidet med ny lov anslo Regjeringen at det ville være 650.000 medlemmer i tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke i 2019:

- Av de 650.000 anslo departementet at 585.000 ville være medlemmer i tros- og livssynsamfunn med over 50 medlemmer. I regnestykket i proposisjonen anslår departementet at det i disse menighetene under 50 medlemmer, er om lag 65.000 medlemmer, skriver de.

De 65.000 medlemmene ville i utgangspunktet hatt krav på rundt 85 millioner kroner i støtte.

Full oversikt over alle organisasjoner som mottar støtte finner du her (PDF)

Med den nye ordningen regnet departementet opprinnelig med å utbetale 723,6 millioner kroner til andre trossamfunn enn DNK, men fordi det faktiske antallet medlemmer er 28.000 høyere enn antatt vil man trolig passere 750 millioner kroner.

Andre trossamfunn vil fortsatt få mer hvis Den norske kirke mister medlemmer

Det grunnleggende premisset i den nye loven vil fortsatt være som i dag: Støtten til trossamfunn utenfor Den norske kirke vil ene og alene vil avgjøres av hvor mye penger staten gir til DNK, og hvor mange medlemmer DNK har.

Regnestykket er statens bevilgninger til DNK, delt på antall medlemmer:

4,44 milliarder kroner / 3,59 millioner medlemmer = 1237 kroner per medlem

Det betyr at hvis Den norske kirke opplever en medlemsflukt, som i 2016 da over 41.000 medlemmer meldte seg ut etter at de gjorde det enklere å melde seg ut, vil andre trossamfunn helt automatisk få mer penger. Dette selv om de ikke får nye medlemmer.

Den nye loven gjør det klart at DNK ikke lenger skal kunne regne såkalte «tilhørige» som medlemmer. Det snakk om personer under 18 år som ikke er døpt, men som har minst en forelder som er medlem.

Drøyt 1,1 millioner får ikke støtte på grunn av sitt livssyn

Regjeringen vil med det nye regelverket utbetale støtte basert på troen og livssynet til 4.175.000 personer i Norge.

Ifølge SSB er folketallet i Norge i Norge drøyt 5,35 millioner kroner. Det betyr at staten aktivt gir statstøtte til nesten 4 av 5 innbyggere. Den siste millionen får ingenting for sitt livssyn.