Statens Legemiddelverk (SLV) og direktør Audun Hågå mottar hard kritikk for sine lange ventelister på metodevurdering av legemidler.

Legemiddelverket har et selvpålagt krav om at de skal fullføre hurtige metodevurderinger i løpet av maksimalt 180 dager. Men ofte venter Legemiddelverket flere måneder før de i det hele tatt starter denne vurderingen.

Dette fører til lange utsettelser for nye og potensielt bedre legemidler, som under ventetiden ikke blir gjort tilgjengelig for den norske befolkningen.

En metodevurdering er en vurdering som Legemiddelverket foretar for å kartlegge effekt og sikkerhet for et legemiddel. Den viktigste vurderingen er en kostnad-nytte-vurdering, for å bedømme om et nytt legemiddel skal tas i bruk i Norge eller ei.

Les også: Norsk kvinne forsøkt voldtatt på populært feriested – reddet av polsk politimann

Det er tidligere dokumentert at Legemiddelverket ofte venter flere måneder før de starter metodevurderingen. Legemiddelverkets oversikt for juni viser at om lag 40 legemidler står i kø for å bli metodevurdert - 14 av disse har ventet lengre enn 180 dager.

På tide med et lederskifte

Leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne, mener at køen er helt uakseptabel og at det er på tide å fatte drastiske tiltak.

Ljøsne mener at lederen i Legemiddelverket, Audun Hågå, har mislykkes, og at det er på tide med et lederskifte.

— Over lang tid har SLV brukt altfor lang tid på nesten alle metodevurderinger av nye medisiner. Dette har pågått over mange år og gir alvorlige konsekvenser for mange pasienter, sier Ljøsne overfor Nettavisen.

En annen ting Ljøsne trekker frem som et problem, er «ansattflukten» fra Statens Legemiddelverk.

— Lønn er en vanlig årsak til at folk velger å bytte jobb, men når så mange gjør det over kort tid bør det også ringe noen bjeller med tanke på arbeidsmiljø, ledelse og sammensetning av arbeidsoppgaver.

Les også: EU vil hindre full energikrise - nå har de inngått en avtale

I følge HealthTalk har 29 personer sluttet i avdelingen for metodevurdering i Legemiddelverket siden 2018, mens 41 nye er ansatt. i 2022 alene har åtte ansatte sluttet i jobben sin for SLV.

Ljøsne forteller at han og de andre i Blodkreftforeningen nå sliter med tilliten til Legemiddelverket.

— Som pasientforening så ser vi at nåværende ledelse ikke greier å rydde opp i dette, og dermed har vi ikke lenger tillit til dem. I særlig grad har vi sett dette for små pasientgrupper som må vente lengre på nye medisiner. Mange av disse har leukemi eller blodkreft, sier Ljøsne.

— Det er uheldig

Direktør i Statens Legemiddelverk Audun Hågå, er enig med Ljøsne om at den lange køen er uheldig, men at det ikke er riktig at de prøver å ansette seg ut av problemet.

— I likhet med Blodkreftforeningen, ønsker Legemiddelverket at norske pasienter får rask tilgang til nye, gode legemidler. Det er uheldig at vi har en kø av ubehandlede saker, men det er ikke riktig at dette er noe vi tenker vi kan ansette oss ut av, skriver Hågå til Nettavisen.

Hågå understreker at de gjør like mange vurderinger nå som før, men at antall saker har vokst betraktelig de siste årene.

— Vi gjør like mange metodevurderinger som tidligere. Imidlertid har mengden saker firedoblet seg i løpet av de siste fem årene. For å redusere køen gjør vi nå flere tiltak, både internt og i samarbeid med de andre aktørene i nye metoder.

Direktøren opplyser om at de stadig ser etter nye måter å forenkle saksbehandlingen på. Det er gjort nye tiltak for å korte ned køen og kun på de siste ukene har de sett stor fremgang.

— I juni fikk vi klarsignal til å gjennomføre ytterlige forenklingstiltak, og har i løpet av de siste ukene redusert køen av ubehandlede sykehussaker betydelig, opplyser Hågå overfor Nettavisen.