Ifølge Statens vegvesen vil de i en prøveperiode teste video som en betatjeneste. De opplyser samtidig at man må regne med noe ustabilitet i en innkjøringsperiode.

Webkamertjenesten med video er oppe på følgende steder:

Østfold

E6 Karlshus
E18 Melleby
Fv. 118 Svinesund

Akershus

E6 Andelva
E6 Minnesund
E6 Vestby
E16 Sandvika

E16 Vøyenenga

E18 Asker
E18 Sandvika
E18 Lakseberget

Oslo

E6 Karihaugen
E6 Ryen
E6 Sandstuveien
E6 Søndre Nordstrand
E18 Fiskvollbukta
E18 Hjortnes
E18 Maritim
Rv. 4 Aker sykehus
Rv. 150 Ullern
Rv. 150 Ullevål
Rv. 163 Østre Aker vei

Hedmark

E6 Rudshøgda
E6 Vikselv
E6 Åkersvika

Oppland

E6 Avsjøen
E6 Fokstugu
E6 Rosten
E6 Tingberg
E6 Vingnes

Buskerud

E16 Eggemoen
E134 Meheia
Rv. 7 Haugastøl bom
Rv. 7 Nesbyen
Rv. 52 Bjøberg 1
Fv. 40 Dagali

Telemark

Fv. 37 Jøjiljo

Vest-Agder

Fv. 42 Haddelandsheia

Rogaland

E39 Arsvågen ferjekai 1
E39 Arsvågen ferjekai 2
E39 Forus 1
E39 Forus 2
E39 Mortavika ferjekai 1
E39 Mortavika ferjekai 2
E39 Vaulekrossen 2
Rv. 509 Solasplitten 1
Rv. 509 Solasplitten 2
Rv. 509 Sømmevågen

Hordaland

E16 Voss nord
Rv. 580 Haukeland

Sogn og Fjordane

E16 Borlaugkrysset
E16 Flåm 1
E16 Flåm 2

Troms

Rv. 862 Tverrforbindelsen
Fv. 862 Sandnessundbrua

Her kan du sjekke trafikkmeldinger.