Gå til sidens hovedinnhold

Statens vegvesen vil ikke flytte bomringen

Statens vegvesen vil ikke gjøre noe med bomringen på Abildsø for å minske gjennomfartstrafikken i Enebakkveien. – Nå er vi veldig skuffa, sier Aksjonsgruppe Enebakkveien.

ABILDSØ: I en fersk rapport konkluderer Statens vegvesen med at de ikke anbefaler flytting av bommen på Abildsø.

Tidligere i høst ble de bedt om å se på dette av miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V), som også har vært på befaring på Abildsø.

Byråden støttet med det den årelange lokale kampen for å få justert bomringen på Abildsø, for å unngå at gjennomfartsbilister velger Enebakkveien fremfor E6. Ved å gjøre det kan de slippe unna både kø og bompenger.

LES OGSÅ: Kvinne døde etter påkjørsel på Abildsø

Kjedereaksjoner

Statens vegvesen viser til at de nå har gjennomført trafikktellinger, nummerskiltregistreringer og trafikkanalyser i det aktuelle området.

Resultatene av disse kartleggingene har vært etterspurt av Aksjonsgruppe Enebakkveien og FAU på Abildsø skole lenge.

– Kort oppsummert er vår vurdering at vi ikke vil gjøre noe med bommen, sier Ingun Risnes, prosjektleder for transport og byutvikling i Statens vegvesen.

– Det vil gi kjedereaksjoner som fører til at man må gjøre flere tiltak andre steder fordi trafikken omfordeles. Vi ser at det kan gi konsekvenser for trafikken både på Nordstrandsplatået og andre steder i Bydel Østensjø, sier Risnes.

– Å stenge for gjennomkjøring i Enebakkveien er også vurdert. Det vil gi effekt for trafikken forbi Abildsø skole, men gi høyere trafikk ved Østensjø og Skullerud skoler, sier Risnes.

LES OGSÅ: Jubler for strakstiltak på Abildsø

Anbefaler andre tiltak

For å redusere uønsket gjennomkjøring i Enebakkveien, anbefaler Statens vegvesen heller tiltak som reduserer hastigheten og bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter.

De skriver at slike tiltak erfaringsmessig vil påvirke veivalget til bilister som ikke har ærender i området.

Som Nordstrands Blad skrev i forrige uke, er Bymiljøetaten nå i full gang med tiltak som de mener vil gjøre Enebakkveien mindre attraktiv for biler og tryggere for fotgjengere.

Om dette vil føre til at gjennomfartsbilisten heller velger E6 gjenstår å se.

LES OGSÅ: - Nok er nok, nå må farten på Abildsø ned!

Ingen enkle løsninger

– Det er ikke noen enkel løsning på gjennomkjøringsproblematikken. Ved å flytte bommen her vil man bare flytte trafikkproblemet, sier Risnes.

Hun viser også til en nummerskiltregistrering som viser at 30–40 prosent av bilistene kunne valgt en annen rute enn Enebakkveien.

– Det viser at det er lokaltrafikk eller bilister som har ærender i området som skaper mest trafikk. Og for gjennomfartsbilisten er det ikke nødvendigvis bare bomringen som gjør at de kjører Enebakkveien, sier Risnes.

– Man kjører som regel der det føles mest naturlig, der det er minst kø og det som føles kortest. Det er 500 meter lengre å kjøre via E6, sier Risnes.

– Det viktigste i denne saken er trafikksikkerheten og å få ned hastigheten. Hvis man gjør det vanskeligere å kjøre Enebakkveien, er erfaringen fra tilsvarende gater at bilistene som ikke har ærender i området vil velge andre kjøreruter, sier Risnes.

LES OGSÅ: Hundrevis i fakkeltog på Abildsø

Veien kan bli smalere

I tillegg til at Bymiljøetaten nå gjør tiltak i Enebakkveien, vil Statens vegvesen neste år starte opp reguleringsplanarbeid for sykkelruten gjennom området.

– Det er mulig vi vil ta noe av veibredden, slik at Enebakkveien vil fremstå mer som en villagate enn en bred bygate som i dag, sier Risnes.

Faglig vurdering

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) sier at Oslo kommune nå må sette seg grundig inn i rapporten til Statens vegvesen før de kan konkludere med om de er enig eller ikke.

– Vi trenger litt tid til å gjøre en faglig vurdering og finne ut hva vi skal gjøre videre. Det er mange sider av denne saken, og folk som bor i området kan ha en annen oppfatning av ting enn Statens vegvesen, sier Melby.

– Det er viktig at også beboerne nå kommer med innspill, både til kommunen og Statens vegvesen. Jeg er absolutt interessert i beboernes innspill, sier byråden.

LES OGSÅ: Kjersti og sønnen ble kjørt ned i Enebakkveien

– Svært skuffende

På Abildsø blir konklusjonen til Statens vegvesen ikke godt mottatt.

– Vi er veldig skuffa og frustrert, men gir oss ikke. Nå skal vi sette oss grundig inn i rapporten og jobbe videre med dette, sier Marianne Altmann i Aksjonsgruppe Enebakkveien og FAU på Abildsø skole.

Hun sier det er nødvendig å flytte bommen for å få ned trafikken i Enebakkveien, og mener det bør finnes tekniske løsninger som gjør at trafikken ikke vil øke andre steder.

– Vi ønsker ikke å forskyve trafikkproblemene, men konklusjonen bygger på feil grunnlag. Vi har aldri bedt om stenging av Enebakkveien, men gjennomkjøringsforbud for tungtrafikk, påpeker Altmann.

Tryggere med tiltak

Om det er lokal skuffelse over Statens vegvesen, er gleden desto større over de nye trafikktiltakene i Enebakkveien.

– Det er helt fantastisk, og det er ikke tvil om at farten har gått ned, sier Altmann.

– De opphøyde gangfeltene og det at bilene må stoppe bak bussene gjør at trafikkbildet er blitt mye roligere. Innsnevringene i kryssene har også gjort det mye tryggere for fotgjengerne. Nå er det kortere strekk som skal krysses, dette er noe vi har ønsket oss i mange år, sier Altmann fornøyd.

Tirsdag 16. desember inviterer Aksjonsgruppe Enebakkveien og FAU på Abildsø igjen til lysmarkering, under parolen Fakler mot fart.

LES OGSÅ:

Dømt for bildrap på Abildsø

Nå skal Enebakkveien bli tryggere for fotgjengere

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter