Statoil med marginal økning i avkastningsmålet(Ny2)

Statoil og Olav Fjell opprettholder alle sine tidligere mål for 2004, og øker målet for avkastning på sysselsatt kapital med kun 0,5 prosentpoeng frem til 2007

19.05.08 01:10

Oppdatert med flere kommentarer fra presentasjonen.Les også:


- Snøhvit-planen er stram - Hansen(Ny)
Statoil dropper gjeldsmål

Det går frem av dagens offentliggjøring av nye målsetninger for perioden 2004-2007 i forbindelse med Kapitalmarkedsdagen i Stavanger.- Vi er på plan og i et akseptabelt tempo, sier konsernsjef Olav Fjell i Statoil på en presentasjon i Stavanger nå i ettermiddag.Markedet ser ut til å være enig med Fjell, og Statoil-kursen er uendret etter fremleggelsen av de nye målene på 63,50 kroner.Svak økning i avkastningen

Når det gjelder avkastningen fremover målt ved ROACE (avkastning på sysselsatt kapital), så venter Statoil nå målet om en avkastning på 12 prosent i 2004 på normalisert basis, mens det venter å klare 12,5 prosent i 2007 med endrede normaliseringstall, eller 13 prosent basert på 2004-grunnlaget.Den viktigste endringen i normaliseringsgrunnlaget er at Statoil for perioden 2005-2007 legger til grunn en dollarkurs på 7,50 kroner, mot 8,20 kroner frem til og med 2004.Oljeselskapet venter imidlertid at ROACE vil falle i 2005 og 2006 sammenlignet med 2004.Skal kutte kostnader

Det andre som er viktig i Statoils nye målsetninger er at de ser en økning i produksjonskostnadene etter 2004. Mens Statoil sikter mot produksjonskostnader på under 2,8 dollar pr. fat i 2004, venter de en økning til 3,2 dollar pr. fat i 2007.Ifølge Fjell betyr det justert for inflasjon at produksjonskostnadene holdes på dagens nivå.Fjell opplyser på presentasjonen i ettermiddag at selskapets kostnadsprogram er på plan.Selskapet opprettholder sitt mål om letekostnader på under 6 dollar pr. fat oljeekvivalenter også for 2007. Det betyr ifølge Fjell at Statoil skal kutte kostnadene i virkelige termer med 12 prosent.Aggressiv reservebygging

Det er lagt opp til en aggressiv økning i reservene, med en replasseringsgrad på 130 prosent i snitt over tre år i 2007, mot kun opprettholdelse av reservene i 2004. Dette betyr at Statoil må gjøre store funn eller oppkjøp internasjonalt.Når det gjelder det internasjonale oppbyggingen så skal Statoil fortsette å fokusere på en fåtall kvalitetsprosjekter som gir store volumer. Det vil være viktig for Statoil å velge de riktige prosjektene, som de mener at de kan drive bedre enn andre.Ifølge Fjell så vil samarbeidet med internasjonale selskaper heretter være en paraply for Statoil utvikling internasjonalt, fremfor kun et av tre spor for konsernets internasjonale strategi.Veksten i reserver og produksjon vil lede til økte kostnader. Inevsteringsnivået i perioden 2001 til 2004 er beregnet til 23,8 milliarder kroner årlig.Norsk sokkel bærebjelken

Statoil forventer å øke produksjonen til 1,3 millioner fat oljeekvivalenter i 2007, fra målet om 1.120.000 fat pr. dag i 2004. I første kvartal lå produksjonen på 1.159.000 fat pr. dag.Av produksjonsøkning så er 93 prosent allerede sanksjonert prosjektert ifølge Fjell.Fjell sier i dag at produksjonen fra Nordsjøen skal opprettholdes på minst 1 million fat pr. dag også i 2007.Fokus i Nordsjøen vil fortsette å være kostnadseffektivisering, maksimering av inntektsuttak på langsiktig og videre leting og utbygging.Endrer normalisering

Når det gjelder nettogjeld i forhold til sysselsatt kapital, så er det ikke gitt noen ny guiding. Målet for 2004 er på 40-45 prosent.Alle tall for 2004 gjelder på normalisert basis, som er en oljepris på 16 dollar pr. fat, 70 øre pr kubikkgass, 3 dollar i raffineringsmargin, 150 euro pr. tonn produsert ved Borealis og en dollarkurs på 8,20 kroner, alt i 2000-tall.Normaliseringsgrunnlaget for perioden 2005-2007 er noe endret, den største endringen er dollarkurs på 7,50 kroner. Videre er oljeprismålet økt til 18 dollar i 2004-penger og gassprisen til 80 øre pr. kubikk. Raffineringsmarginen er økt til 3,3 dollar og Borealis-marginen til 165 euro pr. tonn. Eurokursen er uendret på 8 kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.