Statoil Fuel & Retail hadde i andre kvartal et overskuddet før skatt på mer enn en halv milliard kroner. Det er 127 millioner kroner mer enn i samme kvartal i fjor, viser kvartalsregnskapet fra Statoil Fuel & Retail, skriver dn.no.

En viktig årsak til det gode resultatet er en pen økning i fortjenesten selskapet har på hver solgte liter drivstoff i Norge, Sverige og Danmark. Mens selskapet satt igjen med 63 øre per liter i profitt i fjor, har fortjenesten økt til 73 øre per liter i Skandinavia.

Fortjenesten per liter solgte drivstoff i de andre landene Statoil opererer i, Baltikum, Polen og Russland, sank med 16 prosent til 42 øre literen i andre kvartal.

Innrømmer høy pris
Administrerende direktør i Statoil Fuel & Retail, Jacob Schram, legger ikke skjul på at selskapet tjener meget godt på pumpene i Skandinavia. Han innrømmer at 73 øre literen er veldig høy fortjeneste.

Stasjonene i Skandinavia sitter derfor igjen med 74 prosent større overskudd per liter enn i utlandet.

Kundenes egen skyld
På spørsmål fra dn.no om marginene er for høye i Skandinavia svarer Schram:

- De er veldig høye, det er det eneste jeg kan si. Men det sier mer om forbrukerne enn om konkurransen. Nordiske forbrukere er ikke så prissensitive.