Statoil ser fortsatt stramt oljemarked

Statoils oljeekspert Tor Kartevold opprettholder stort sett sine prognoser for oljemarkedet ut året, som vil være preget av et fortsatt kappløp mellom etterspørsels- og produksjonsveksten, dog i noe lavere tempo. Les mer her

19.05.08 00:26

- Kappløpet mellom etterspørsel og tilbud ser ut til å fortsette inn i 2006, men rundetiden har gått ned, men det er ingen tegn til at kappløpet er over, sa Kartevold på en presentasjon i Oslo i dag.Han opprettholdt sitt syn på de underliggende forholdene i oljemarkedet, til tross for nedjusterte anslag for etterspørselsveksten. Det skyldes i hovedsak produksjonsbortfallet i kjølvannet av orkanen Katrina i USA og non-OPECs problemer med å øke produksjonen i større grad.Han forventer at fokuset i oljemarkedet vil fortsette å være på produksjonskapasiteten og raffineringskapasiteten slik den har vært det siste året. Verdens oljelagre vil derimot spille en mindre rolle i det de er på det Kartevold betegner som komfortable nivåer. Råoljelagrene i USA og OECD er i dag på samme nivå som i 1999.Kartevold har i likhet med det internasjonale energibyrået IEA justert ned etterspørselsprognosen, og ser nå en vekst i år på 1,3 millioner fat pr. dag. Kartevold legger da til grunn en vekst i Kinas etterspørsel på kun 200.000 fat, i tillegg mener ha at de høye råolje- og produktprisene nå har begynt på trekke ned etterspørselsveksten.- Dete r klar tegn til at høye priser virker slik som i læreboka, sa Kartevold.I sine anslag har Kartevold lagt inn en effekt av de rekordhøyere prisene på omkring 400.000 fat pr. dag i lavere etterspørsel.- Det skal bli interessant å se hvordan dette anslag slår til ved utgangen av året, sa Kartevold.I tillegg til effekten av de høye prisene legger Statoil-analytikeren grunn en fortsatt avmatning i den økonomiske veksten i verden, hvor han fortsatt ser risiko på nedsiden.Han mener at en etetrspørselsvekst på 1,3 millioner fat pr. dag, kanskje er det nivået markedet må ned på for å skape balanse i forhold til produksjons- og raffineringskapasitet.Han advarte samtidig mot at mindre produksjonsforstyrrelser vil fortsette å kunne skap store hopp i oljeprisen, og opprettholdt prognosen om høye oljepriser og et volatilt markedet. Kartevold ville ikke indikerer noen snittpris, men ser fluktuasjoner mellom 50 og 70 dollar fatet ut året.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.