*Nettavisen* Nyheter.

Statoil svakere enn ventet

Oljekjempen Statoil og Helge Lund var ute med svakere resultater enn ventet i fjerde kvartal. Les mer her:

19.05.08 00:16

Statoil var ute med resultater for fjerde kvartal mandag morgen. Tallene var svakere enn markedet hadde ventet.Resulat etter skatt var på 8,5 milliarder kroner, mot ventede 8,57 milliarder kroner. Omsetningen endte på 109,3 milliarder kroner, mot ventede 110,56 milliarder kroner. Resultat før skatt endte på 26,305 milliarder kroner i fjerde kvartal, mot ventede 26,321 milliarder kroner.I samme kvartal i 2004 omsatte Statoil for 85,835 milliarder kroner og hadde et nettoresulat på 10 milliarder kroner. Bunnlinjen til Statoil ble dratt ned av en økning i finanskostadene på 1,5 milliarder kroner, mot finansinntekter på 5,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2004. Økt finanskostnad i 2005 skyldtes i hovedsak høyere valutatap som følge av en svekkelse av norske kroner mot dollar- Økningen var hovedsakelig knyttet til 34 prosent økning i gjennomsnittlig oljepris og en 31 prosent økning i gassprisen målt i norske kroner, en økning på 7 prosent i løfting av olje og gass og en netto økning i gevinst fra salg av aksjer på 0,9 milliarder kroner. I tillegg var økte marginer og regularitet fra raffineriene den viktigste bidragsyteren til økningen i resultatet fra nedstrømsvirksomheten. De økte kostnadene skyldes i hovedsak økt aktivitet, både i fjerde kvartal og i året 2005, sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor, skriver Statoil om forklaringen til kvartalstallene.Økte undersøkelsesutgifter

Produksjonen av olje- og gass var på 1,232 millioner fat i fjerde kvartal, mens det var ventet 1,244 millioner. Samtidig som produksjonen holdt seg nogen lunde på samme nivå i fjerde kvartal 2005 og året før, økte undersøkelsesutgiftene.Undersøkelsesutgiftene i 2005 var 4,3 milliarder kroner, sammenlignet med 2,5 milliarder kroner i 2004. I fjerde kvartal 2005 var undersøkelsesutgiftene


1,1 milliarder kroner, sammenlignet med 0,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2004.Statoils styre vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et ordinært utbytte på 3,60 kroner per aksje for 2005, samt 4,60 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte grunnet økt resultat knyttet til høyere olje- og gasspriser. I 2004 var ordinært utbytte 3,20 kroner, mens ekstraordinært utbytte var 2,10 kroner per aksje.Øker produksjonsmålene

Det opplyses videre at den sterke oljeprisen kan føre til at oljeprosjektene til Statoil blir gjennomført fortere enn tidligere antatt.- Hvis dagens prisnivå (60 USD per fat) holder seg gjennom 2006, ventes Statoils produksjon i 2006 å bli om lag 1.200.000 fat o.e. per dag. Med oljeprisforutsetningen fra 2004 vil produksjonen bli om lag 25.000 fat o.e. per dag høyere. Målet for produksjon i 2007 på 1.400.000 fat o.e. per dag står fast. Dette målet er basert på en gjennomsnittlig oljepris på om lag 30 dollar per fat i perioden 2005-2007, som er i tråd med den opprinnelige forutsetningen fra 2004.Dersom oljeprisen gjennom hele 2006 og 2007 holder seg på dagens nivå, vil PSA-effekten i 2007 være i størrelsesorden 50-60.000 fat per dag. Statoil kommer derfor til å justere for PSA-effekter når det rapporteres på produksjon og produksjonsenhetskostnader mot 2007.iMarkedet.no kommer tilbake med mer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag