Gå til sidens hovedinnhold

Statsminister på Ullern

Mandag gikk startskuddet for regjeringens klimakampanje på Ullern videregående skole med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Helen Bjørnøy i spissen.

Ullern: Den nasjonale kampanjen som retter seg mot næringsliv, kommuner og staten, bygger på faktakunnskap og formidling av løsninger for hvordan klimautslippene kan kuttes.

Alvorlig tema

- De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største felles utfordring. Vi skal alle bidra. Regjeringen sørger for at Norge leder an med ny teknologi som vil redusere klimagassutslippene, og vi vil gjennomføre tiltak for å kutte utslipp både i Norge og internasjonalt, sa statsminister Jens Stoltenberg i følge Skoleetatens hjemmesider.
Han uttrykte i tillegg glede over å kunne være på Ullern videregående skole for å snakke om klimaproblemene.
Dette er viktig. Det er et varsel til oss mennesker på jorda, når det vokser hestehov i desember og bjørnen ikke ligger i dvale. Da er det noe alvorlig galt med naturen og vi må gjøre noe med klimaendringene, sa statsministeren.
Den store nasjonale klimakampanjen skal pågå de neste tre årene. Miljøvernminister Helen Bjørnøy understrekte at de valgte Ullern videregående skole nettopp fordi den representerer fremtiden.
- Denne skolen er klassifisert miljøfyrtårnskole. Klimaendringene kommer raskere enn vi antok og får enorme konsekvenser globalt. Derfor må vi kutte utslippene av klimagasser. Regjeringen skal ta hovedansvaret, men vi vil invitere alle til å bidra. Vi ønsker å skape forståelse for tiltakene som må gjøres, sa miljøvernministeren og la til at alle må gjøre et krafttak for et klimaløft i fellesskap.
Mange av dere er sikkert bekymret, dere kan bidra med å stille spørsmål og krav til blant annet politikere, sa Bjørnøy i følge Skoleetaten.

Film og miljøtiltak

Under besøket på Ullern videregående skole delte miljøvernministeren og statsministeren ut Al Gores film "En ubehagelig sannhet" til elevene Haakon Nordli Mathisen og Sindre Kruse som er ledere for skolens miljøgruppe. Filmen skal sendes ut til alle landets videregående skoler. Haakon Nordli Mathisen og Sindre Kruse takket for filmen på vegne av alle elevene og miljøgruppa spesielt.
Vi har fått til litt på Ullern og jeg gleder meg til å vise filmen for elevene, sa Haakon.
Miljøgruppa på Ullern skole har allerede satt i gang flere tiltak for å bedre skolens fysiske og psykososiale miljø. Papirsortering, holdningskampanjer, sykling til skolen, ulike idrettsturneringer, skolerevy, kantine og ikke minst slutt på brus- og sjokoladeautomater.
Jeg tror vi var blant de første som gjorde det, sa Haakon.

Nysgjerrige elever

Mot slutten av besøket ble det også tid til spørsmål fra salen og elevene stilte spørsmål om alt fra Kyoto-avtalen, USAs rolle, bio-etanol-bensin, kjernekraft-testing, oljeutslipp til hvordan man kan utdanne seg til statsminister. De to ministerne svarte ivrig på spørsmålene og Stoltenberg fortalte om hans vei til statsministerposten. Han oppfordret elevene til å melde seg inn i politiske partier og mente at det ga bred lærdom.
Mot slutten av mars åpner kampanjens nettportal, som skal tilby gode tips om løsninger, råd, eksempler og resultater. Eksempler på andre tiltak i kampanjen er i følge Skoleetaten en foredragsturné som vil gå landet rundt med Siri Kalvig i spissen i et samarbeid mellom Storm Weather Center og Meteorologisk Institutt, og et prosjekt i regi av Natur og Ungdom der ungdom skal opplyse ungdom.

Reklame

Stor oversikt: Årets sommersalg 2021