– Det skal være trygt å gå på skolen. Da er vi avhengige av at alle sammen klarer å gjøre det trygt, sa Erna Solberg (H) i en tale til elevene på Lakkegata skole i Oslo.

Mandag er første dag i det nye skoleåret for elever over hele landet.

I sin tale takket Solberg elevene for å ha bidratt til koronadugnaden da skolene ble stengt i over en måned i vår, og alle måtte ha hjemmeskole.

– Jeg vet at denne våren var vanskelig og utfordrende, men på grunn av dere så fikk vi det til, både lærere og elever, sa Solberg, og fortsatte:

– Så er målet vårt at vi nå kan klare å holde skolene åpne hele året, og jeg tror vi kan klare det.

Kan måtte stenge enkeltskoler

Statsministeren sa til pressen som hadde møtt opp, at man den siste tiden har lært mye om hvordan skoler driftes i en smittesituasjon.

– Det betyr at vi mener at vi er bedre rustet nå enn vi var 12. mars, slik at vi forhåpentligvis slipper å stenge.

Flere skoler eller enkelttrinn på skoler har måttet utsette skolestarten etter lokale utbrudd de siste dagene. Statsministeren understreker at det kan skje flere steder utover høsten.

– Vi har en beredskapsplan for en akselerert smittesituasjon, men hele målet vårt er å holde det slik at vi kun må håndtere lokale utbrudd. Da er det enkeltskoler, enkeltklasser, enkeltgrupper som i så fall havner i karantene hvis det blir et smitteutbrudd.

– Trygt å sende ungene på skolen

Statsministeren viser til det lokale smitteutbruddet i Indre Østfold, der skoler og barnehager ble stengt etter et lokalt smitteutbrudd, som eksempel på tiltak som også kan måtte innføres andre steder.

– Men egentlig mener vi at vi kan få et ganske høyt smittenivå og fortsatt drifte skoler, men da må vi kanskje ha enda strengere situasjonsregler eller i hvert fall holde de yngste trinnene på skolen, sier Solberg.

Hun er klar på at hun mener det er forsvarlig for skolene å åpne på et gult nivå på et tidspunkt der smitten i samfunnet øker.

– Det er trygt å sende ungene på skolen, men det betyr ikke at ingen kommer til å bli smittet, for vi har smitte i samfunnet, sier Solberg.

Forstår bekymring

Kunnskapsminister Guri Melby (V) deltok også på første skoledag på Lakkegata mandag.

Hun sier at hun forstår at noen barn og foreldre kan være bekymret for smittesituasjonen.

– Den uroen så vi også i vår da vi gikk fra stengte til åpne skoler. Jeg tror mye av den uroen kommer nå når det er helt nye barn som begynner på skolen. Vi har hatt en lang ferie bak oss, og vi er litt usikre på hvordan smittesituasjonen er. Men jeg håper at alle opplever at det er trygt, at smittevernreglene følges, og at det derfor ikke er noe problem å være her.

– Hva tenker du om at noen mener at det burde være strengere regler, nå som smitten øker?

– Foreløpig er det ingenting som tyder på at smitten øker blant skolebarn. I en situasjon med økende smitte også i den gruppen vil vi vurdere å innføre strengere regler. Vi har regler både på grønt, gult og rødt nivå. Nå er vi på gult, og vi har mulighet til å gå over på rødt om det blir behov for det.

(©NTB)