Gå til sidens hovedinnhold

Statsstøttet vranglære

Når Oslo snart får en ren muslimsk skole, er ringen sluttet. Da vil over to milliarder kroner i året gå til religiøse forkynnere, pedagogiske særinger og sportsinteresserte.

Den norske privatskoleloven er en skandale. I praksis er det fritt fram for ethvert livssyn til å starte en skole med statlig støtte. Det eneste som uttrykkelig er forbudt er å lage en privatskole som kun har til hensikt å gi elevene bedre opplæring enn det offentlige skoleverket kan tilby.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at nær 70 prosent av inntektene til de private skolene kommer fra staten.

Rundt en milliard går til private grunnskoler, og noe mer går til videregående skoler.

Her ser du regnskapet til de private skolene:Ingen stor butikk

Motstanden mot private skoler har vært tuftet på ett argument: Frykt for utarming av den offentlige fellesskolen.

I praksis er det angst for private løsninger og at noen skal «sko seg». Denne frykten er ubegrunnet når man ser på regnskapene til de private skolene. De går så vidt rundt og har marginale overskudd. Det er for øvrig ubegripelig at det skulle være en skandale om en privat skoleeier tjente penger så lenge driftstilskuddet per elev fra staten er lik eller under den offentlige støtten til offentlige skoler.

Men motstanderne mot friskoler turte ikke angripe skoler med religiøst grunnsyn eller avvikende pedagogiske retninger som Steinerskolen. Også toppidrettsskolene slapp igjennom. Det eneste som er uttrykkelig forbudt er å starte en privatskole som kun har til formål å drive bedre undervisning enn den offentlige skolen.

Her kan du se hva som er lov, og hva som ikke er lov:Privatskoleloven

Erfaringen med private barnehager viser at det går an å drive bedre enn den offentlige barnehagen. Ferske tall fra BI viser nemlig at foreldrene i private barnehager er mer fornøyde enn foreldrene i offentlige barnehager.

Det er faktisk lite som tyder på at barna våre kommer skjevt inn i livet etter å ha gått på en privat barnehage, og ingen vil komme på ideen om at kun barnehager med religiøs forkynning eller avvikende pedagogisk innhold skal få offentlig støtte. Uten de private barnehagene ville for øvrig Kristin Halvorsens garanti om full barnehagedekning vært et luftslott. I fjor gikk 125.000 barn i private barnehager, mot 145.000 i offentlige.

I barnehagene kommer 80 prosent av inntektene fra stat og kommuner, men heller ikke de private barnehagene er god butikk for eierne. De er stort sett startet av ildsjeler av hensyn til barna, og angsten for private løsninger har vist seg ubegrunnet.

Men i skoleverket er det altså sterk motstand mot å åpne for privat konkurranse, hvis den da ikke er basert på religiøs tro eller avvikende pedagogikk. Den norske staten har eksempelvis ingen skrupler mot å gi statsstøtte til Steinerskolen, som er basert på Rudolf Steiners lære og antroposofi. Hvis noen lurer på hva det står for, kan de lese noen av Steiners 5.000 foredrag eller gå inn på Wikipedia:

«Antroposofiens verdensbilde forutsetter at mennesket og verden eksisterer på ulike plan, sju i alt, hvorav den fysiske virkelighet bare er (deler av) det laveste nivå. Den åndelige virkelighet er det primære; de høyere, overfysiske nivåene, er altså styrende for den fysiske virkelighet.»

Det hører med til historien at statsminister Jens Stoltenberg gikk på Rudolf Steinerskolen, og at utenriksminister Jonas Gahr Støre også er en varm formkjemper.

Kristne private skoler har vi mange av, og nå kommer det altså en ny muslimsk skole i Oslo. Ifølge Dagsavisen fikk Foreningen Fredsskolen klarsignal fra regjeringen i forrige uke til å starte landets enste skole basert på et muslimsk grunnlag. Nå mangler vi bare en grunnskole basert på Åsatroen.

Eller som det heter: «I skolens vedtekter står det at utdannelsen er basert på kilden i islam, som er Koranen, og autentisk lære av Mohammed som støtter og utdyper den».

Enda godt vi slipper skoler som kun vil gi barna bedre opplæring basert på den vanlige læreplanen!

Kommentarer til denne saken