Gå til sidens hovedinnhold

Stått uferdig i ti år

Dette huset har stått uferdig i over ti år. Det kan fort bli ti til, hvis ikke huseier bestemmer seg for å fullføre byggingen kommunen kan nemlig ikke gjøre noe.

Bekkelagshøgda: Mange naboer har undret seg over dette huset i Kirkeåsveien på Bekkelagshøgda.

Dette fordi huset aldri synes å bli ferdig. I dag, ti år etter at byggingen først begynte, står det fortsatt uferdig.

Rot i over ti år

Paller ligger i stakker under mørkegrønn presenning. Leca-blokker står i stabler rundt grunnmuren av det som antagelig skulle bli en garasje, og flere rør ligger synlige på eiendommen. Omgivelsene på tomten i Kirkeåsveien kan minne om et anleggsområde, og det har det altså gjort i over ti år.

Plan- og bygningsetaten kan nemlig informere om at eieren av tomten fikk tillatelse til igangsetting av bygging allerede i 1997.

Allikevel er det ingenting de kan gjøre for å få eier til å fullføre den påbegynte byggeprosessen.

Ingen frist

Etter at det er blitt gitt byggetillatelse er det påkrevd at du igangsetter byggingen innen tre år.

Det finnes derimot ingen lov som setter frist for når byggingen må gjøres ferdig. Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten sier at det er eieren selv som står ansvarlig for at byggingen fullføres.

I prinsippet finnes det ingen frist for ferdigstillelse av bygg, sier han.

Huseieren kan altså la den halvferdige garasjen og den rotete tomta stå som den er så lenge han måtte føle for det. Det eneste unntaket er om tomta skulle medføre en reell fare for omgivelsene.

Vi kan gi vedkommende pålegg om å rydde tomten sin ut ifra sikkerhetshensyn, men det må gjøres etter inspeksjon fra et av våre team, opplyser han.

Han oppfordrer naboer til å kontakte Plan- og bygningsetaten, for å se hva som kan gjøres i saken.

Huseieren ønsket ikke å kommentere saken da Nordstrands Blad kontaktet ham.

Reklame

Vårens topp 11 sneakers til herre