Gå til sidens hovedinnhold

Status for korpsene i Groruddalen

Ammerud skoles musikkorps
Går svært godt, med god rekruttering.
Antall musikanter: 42 i hovedkorps, 28 aspiranter.
Inntekt: Offentlig støtte, støtte fra borettslag, støttemedlemmer, bingo, tidligere spilleautomater, dugnadsarbeid.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Bryn skoles musikkorps

Går middels godt, men jobber hardt for forbedringer.
Inntekter: Dugnadsarbeid og bingo.
Antall medlemmer: Ca. 30.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Ellingsrudskolenes musikkorps

Sliter tungt, men nekter å gi opp. Planlegger rekrutteringskampanje. Omorganiserer fra skolekorps til generasjonskorps.
Inntekter: Loppemarkeder.
Antall medlemmer: 6, men venter flere medlemmer i generasjonskorpset. 2 medlemmer i drilltroppen.
Skal spille på 17. mai: Nei.

Furuset skoles musikkorps

Går rekrutteringsmessig veldig godt, og middels godt økonomisk. Samarbeider med Haugen skoles musikkorps.
Inntekter: Loppemarked og noe tilskudd.
Antall musikanter: 12 i hovedkorps og 18 aspiranter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Gran skoles musikkorps

Går særdeles bra.
Inntekt: Baserer seg mest på tilskudd nå i oppbyggingsfasen.
Antall musikanter: 30 musikanter og 16 aspiranter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Grorud skoles musikkorps

Går middels bra.
Inntekter: Fullstendig avhengig av loppemarkeder to ganger i året. Tilskudd.
Antall musikanter: Totalt 50 med korps og drill. 10 aspiranter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Hasle skoles musikkorps

Går særdeles bra.
Inntekt: Loppemarkeder, kommunal støtte, støtte fra bydelen.
Antall musikanter: 100 musikanter og 25 aspiranter. Ventelister.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Haugen skoles musikkorps
Samarbeider med Furuset skoles musikkorps. Ingen planer om å legge ned.
Inntekter: Loppemarkeder og offentlig støtte.
Antall musikanter: 8 i hovedkorps, 4 aspiranter og 3 drillere.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Høybråten skoles musikkorps

Går godt, med kontroll på økonomien og god rekruttering. Står ved et generasjonsskifte.
Inntekter: Tyve prosent offentlig tilskudd, kontingent, loddsalg, dugnader og loppemarked.
Antall musikanter: 56 musikanter i hoveddkorps og juniorkorps. Ca. 20 aspiranter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Høybråten skoles strykeorkester
Går middels godt med jevn rekruttering.
Inntekter: Søker frifond-midler via UNOF. Søker kultur- og frivillighetsmidler fra bydelen, fond og veldedighetsorganisasjoner, elevbetaling, frivillig innsats fra foreldre under 17. mai arrangement.
Antall medlemmer: 20 jenter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Lindebergskolenes musikkorps
Rekrutterer fra Jeriko, Skjønnhaug, Lindeberg og Lutvann skoler.
Går musikalsk veldig godt
Inntekter: Merker godt at spillemidlene er borte, har søkt frivillighetsmidler fra bydelen, noe støtte fra borettslag, varetelling, kafédrift og marked.
Antall musikanter: 22 i hovedkorpset og 7 rekrutter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Linderud skoles musikkorps
Går dårlig økonomisk. Stort underskudd og mangler musikanter på flere årstrinn. Likevel ingen planer om å legge ned.
Inntekter: Tilskudd, offentlig støtte, sponsorinntekter.
Antall musikanter: Ca.40.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Løren skoles musikkorps
I fremgang med økende medlemstall.
Inntekter: Kontigenter, to årlige loppemarkeder, ryddejobber rundt Økern Torg, utdeling av telefonkataloger og lotterier.
Antall medlemmer: 55 korpsmedlemmer og 15 aspiranter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Romsåsskolenes musikkorps
Veldig lite korps, men med flere nye medlemmer på vei inn i korpset.
Inntekter: Kommunal støtte, hadde håpet på Groruddalsmidler, men fikk ikke dette.
Antall musikanter: Ukjent.
Skal spille på 17. mai: Nei, men har konsertserie 15. mai.

Tonsenhagen skoles musikkorps
Feiret nylig 40-årsjubileum. Ønsker seg flere medlemmer.
Antall musikanter: 46.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Vestli skoles musikkorps
Går middels godt. Store rekrutteringsproblemer i årskull født 93-97. Fikk 8 musikanter fra Stovner da de la ned i 2005.
Antall musikanter: 20 i hovedkorpset, 11 aspiranter, 2 drillere og 3 drill-aspiranter.
Inntekter: Offentlig støtte, bingoautomat, tidligere spilleautomat, 2 loppemarkeder, 17. mai-arrangement og kontingenter.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Årvoll skoles musikkorps
Korpset går godt.
Inntekter: Økonomiske tilskudd og loppemarked to ganger i året.
Antall musikanter: 47.
Skal spille på 17. mai: Ja.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin