- Å gå til det skritt å avskjedige en medarbeider i politiet er meget alvorlig og spesielt, både for den det gjelder, hans nærmeste, kollegaer og arbeidsgiver, sier politimester Tormod Bakke i en pressemelding.

Les også: Kleven Bergh om omstridt Facebook-utspill: - Det kreves et visst intellekt å forstå det

Sparket for andre gang

Kleven Bergh fikk første gang sparken i 2013 av ansettelsesrådet i Hedmark politidistrikt. Etter klage fra tjenestemannen ble vedtaket opphevet av det sentrale ansettelsesrådet i politiet. 53-åringen fikk i mars 2014 i stedet en ordensstraff i form av skriftlig irettesettelse. Det ble begrunnet med at politibetjenten hadde vist dårlig skjønn og uklok framferd i sin aktivitet på sosiale medier. I rådets vedtak framgikk det at «gjentatt utilbørlig atferd kan føre til en strengere reaksjon», skriver politiet i en pressemelding.

Stein-Robin Kleven Bergh la ut følgende melding om Hadia Tajik (Ap) på Facebook - etter at hun i Aftenposten tok til orde for å ikke forby utsagn som støtter terror:

«Sånne sitter på Stortinget - selvsagt for Ap. La oss hylle terrorister! Er ho tilhenger av ABB også? Fan?»

Ved et annet tilfelle kalte han også Jens Stoltenberg for et krapyl.

- Både gjennom media og andre kanaler ble jeg på sensommeren orientert om at polititjenestemannen hadde ytringer og meningsutvekslinger med en form som skadet den respekt og tillit som er nødvendig i utøvelsen av stillingen som polititjenestemann, sier Bakke.

- Vil bli påklaget

Politimannens advokat, Jens-Ove Hagen har så vidt fått snakket med sin klient.

- Vedtaket vil bli påklaget til det sentrale ansettelsesrådet, slik som forrige gang. Jeg har ikke fått lest vedtaket, så det er alt jeg har å si på nåværende tidspunkt, sier Hagen til Nettavisen.

- Hva sier Bergh om vedtaket?

- Han er veldig forbauset, sier Hagen.

Klare brudd

- En avskjedigelse er alltid en vanskelig avgjørelse å ta. Men vi mener det er nokså klare brudd på forutseningene som ble satt i det forrige vedtaket, sier politimester Bakke til Nettavisen.

Les også: Politimann i Hedmark avskjediget på ny

53-åringen ble informert om avskjedigelsen mandag.

- Han var suspendert og avgjørelsen trer nå umiddelbart i kraft, sier politimesteren til Nettavisen.