Gå til sidens hovedinnhold

Steinalderjakt på Linderudkollen

Byantikvaren har gjort interessante utgravinger på Linderudkollen, og har blant annet funnet en sammenrast skytterstilling – kanskje fra helt tilbake til steinalderen.

LINDERUDKOLLEN: I fjor høst skrev NAB om mulige arkeologiske funn på Linderudkollen. Arkeologarbeidet ble gjort i forbindelse med den planlagte utvidelsen av skiløypene i området.

LES OGSÅ: Arkeologiske funn i Linderudkollen og Det er ikke første gang det blir gjort funn her

Og det er litt av hvert Byantikvaren har registrert av funn på Linderudkollen.

På elgjakt?

– I dalsøkket like nord for hoppbakkene på Linderudkollen ble det funnet en delvist sammenrast skytterstilling – eller bogastelle. Dette er en tørrmurt, hesteskoformet vegg som jegeren kunne gjemme seg bak til byttet kom nær nok. Denne typen anlegg er benyttet helt fra steinalder og frem til man fikk våpen som var treffsikre over lang avstand, og er dermed vanskelig å datere, forteller arkeolog og antikvar Leif Håvard Vikshåland.

– Det er fremdeles mye elg i dalsøkket, og det er sannsynlig at skytterstillingen skal sees i sammenheng med jakt på nettopp elg, sier Vikshåland, men legger til at dette funnet ikke kommer i konflikt med planarbeidet for skiløypene.

Kullmile

I tillegg er det registrert noe som kan være en "kullmile" – eller som noen også kaller "kølabonn" – rundt 80 meter sør for Svartputten.

– Ut fra form og størrelse på anlegget er det antakelig en kullmile dette dreier seg om. Slike kullmiler ble anlagt direkte på markoverflaten, og dateringen av denne typen miler faller oftest innenfor perioden 1500–1930-tallet, sier Vikshåland.

Dateringen viser at kullmilen sannsynligvis er etablert en gang mellom 1510 og 1605, og den befinner seg således grenseland for hvorvidt den er automatisk fredet kulturminne eller ikke – i henhold til Kulturminneloven blir alle anlegg eldre enn 1537 i utgangspunktet automatisk fredet.

– Denne kullmilen er derimot innenfor løypeplan-området, og dersom en skal gjøre tiltak som vil skade fredete kulturminner, så må Riksantikvaren gi tillatelse først, sier Vikshåland.

Tufter og røyser

Det er også funnet flere tufter og røyser fra Linderudseter, enn hva byantikvaren har kartfestet og kjent til fra før.

– Tuftene og røysene befinner seg på en flate i skogen like nordvest for setervollene, som i dag er ryddet og skiltet. Disse anleggene befinner seg like utenfor planområdet, og vil ikke berøres av det pågående planarbeidet. Det er vanskelig å si noe om alderen på tuftene, men sannsynligvis har det vært drift på Linderudseter minst tilbake til middelalderen.