OSLO (Nettavisen): Mandag stenges Storgata i Oslo for all trafikk, og vil være stengt i to år. Årsaken er at gata skal gjennom en omfattende oppussing.

Ifølge Bymiljøetaten skal det bygges nye og bredere fortau, nye holdeplasser og nytt gatedekke med nye trikkspor. Anleggsarbeidet vil ta rundt 30 måneder.

Arbeidet startet i november i fjor, og er planlagt ferdig først i 2021.

Det var Aftenposten som først omtalt stengingen mandag.

- Må vi bare beklage

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo, sier det er nødvendig å ruste opp gata.

- Vi gjør jo mange ting. Dette er forberedelsene til de nye trikkene som skal rulle ut, og det er også behov for å gjøre en god del med gatelegemet og ledningsnettet ellers i Storgata. Så det blir en kraftfull opprusting av gata, sier Johansen, som mandag er gjesteredaktør i Nettavisen.

I forrige uke avduket han en modell av de nye trikkene sammen med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og lederen av samferdselskomiteen i Oslo, Eirik Lae Solberg (H). Les mer om de 87 nye trikkene Oslo har bestillt.

Byrådslederen beklager samtidig ulempene gatestengingen påfører folk.

- Når vi gjør slike store grep, må vi bare beklage til byens innbyggere at det blir litt mer styr, men det kommer til å bli veldig bra, sier han, og understreker:

- Når vi gjør en så tung investering som de nye trikkene er, fire milliarder, og det koster tre milliarder for alle endringene som er av gatelegeme rundt omkring, så kommer dette til å bety mye, sier Johansen til Nettavisen.

Han viser også til at det er laget en flott alternativ trikketrasé i Christian Kroghs gate.

Her vil trikken gå

Den midlertidige trikketraseen er bygget fra Jernbanetorget/Nygata inn Stenersgata videre til Christian Krohgs gate og opp Hausmannsgate. Derfra kobles den på eksisterende trasé i Storgata.

«Parallelt med at trikken flyttes til midlertidig spor starter anleggsarbeidene i Storgata. Da fjernes Brugata holdeplass for godt og Storgata stenges for all trafikk. Så lenge prosjektet pågår er det kun fotgjengere som har anledning til å bevege seg gjennom anlegget i anviste traséer», skriver Bymiljøetaten på sine nettsider.

Bussrutene i Storgata ble lagt utenom gata allerede i oktober i fjor.

- Stort etterslep

Bymiljøetaten opplyser også at det er høyst nødvendig å gjøre noe i Storgata.

«Storgata er en av byens viktigst kollektivgater med fire trikkelinjer og flere store bussruter. Gata har stort vedlikeholdsetterslep, og flere steder er det smalt fortau, dårlig veidekke og dårlig veifundament. De trange holdeplassene gir også utfordringer ved av- og påstigning», skriver etaten.

I deler av gata vil også vann- og avløpsnettet skiftes ut. Opprusting av trikkeinfrastrukturen innebærer fornying av fundament, skinner og signalanlegg.

Også flere gater

Som Nettavisen skrev i februar, pågår det også en større oppgradering av Grünerløkkas hovedgate, Thorvald Meyers gate, som er en forlengelse av Storgata. Også der skal anleggsarbeidet pågå i to år, fram til første halvdel av 2021.

Både gata, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes. Midtre del av Thorvald Meyers gate skal få bredere fortau og mer areal for opphold.