Gå til sidens hovedinnhold

Stenger lånesmutthull

DnB-sjef Svein Aaser har nå stengt et smutthull som gjorde at enkelte kunder tjente store penger på å gå ut og inn av fastrente på boliglånet

Hvis du ønsker å gå over fra fast til flytende rente, vil du måtte betale deg ut av avtalen hvis rentenivået på lån med tilsvarende gjenværende rentebindingstid i mellomtiden er blitt lavere.Motsatt: Hvis rentenivået i mellomtiden er blitt høyere, får du utbetalt en rentegevinst.I teorien skal dette gjøre at det ikke skal være noe å tjene eller tape på å gå ut av fastrentelån, bortsett fra eventuelle transaksjonskostnader, så lenge man tror markedets renteprising er rett.I praksis kan kunden tjene penger på slike avtaler.Grunnen er todelt: For det første er det skattemessig gunstig, i strid med det som er vanlig i skattereglene. En slik gevinst er nemlig skattefri, mens et tap gir skattemessig fradrag. Det betyr at det er skattemessig gunstig å gå ut og inn to ganger selv om man i utgangspunktet går i null på de to transaksjonene.Den andre grunnen er at bankene justerer sine fastrentebetingelser sporadisk, for eksempel en gang eller to i måneden, og bare etter at det har vært en betydelig endring i markedsrentene for tilsvarende rentebindinger.Det betyr at en oppmerksom kunde kan se når bankens fastrentelån er i ferd med å bli feilpriset i forhold til markedsrentene, og med stor grad av sikkerhet forutse hvilke endringer banken vil gjøre.La oss si at du har et fastrentelån. Så stiger rentenivået i markedet, og banken setter opp sitt fastrentetilbud. Hvis du så ser at rentenivå i markedet er på vei nei igjen, vil du kunne ta en rentegevinst ved å gå ut av ditt fastrentelån, og så vente på at banken igjen - ganske sikkert - tilpasser sitt tilbud til den lavere markedesrenten, hvorpå du igjen binder renten.iMarkedet er kjent med at enkelte kunder har gjort slike transaksjoner mange ganger i året. Det kan for et normalt boliglån gi flere titusener i skattefri gevinst.Med dagens informasjonstilgang på internett er det blitt enkelt å følge med på slike forhold.Stanser "trading"

Men nå har Norges største bank, DnB, satt ned foten.For nye fastrentelån er det nå tatt inn i en klausul om at man bare kan ta gevinst etter at lånet har løpt i minst ett år.Eivind Grønstad, som er informasjonssjef for personområdet i DnB Nor, bekrefter overfor iMarkedet at endringen er gjort for å hindre "trading" i fastrentelån.- Bakgrunnen er at vi ser at det har vært en del som går inn og ut av boliglån for å ta en gevinst, sier Grønstad, og legger til at tendensen var tiltagende sist høst.- Det var kanskje ikke en hensikt som vi hadde sett for oss. Fastrentelån er et produkt for å sikre forutsigbarhet for boliglån, ikke for å spekulere i renteutviklingen. Det har vi andre produkter for, sier han.Han viser også til at dette påførte banken kostnader, og sier at Gjensidige NOR lenge har hatt en slik regel, også før fusjonen.Etter det iMarkedet forstår er praksis på området ulik i forskjellige banker.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene