Samtidig som det gjenvalgte Oslo-byrådet snakker varmt om at de vil plante 100.000 nye trær i hovedstaden, skal det hogges store lønnetrær på Lambertseter øst i Oslo.

Flere av trærne i den gamle lønnealleen, som er over 50 år gammel, skal fjernes for å gi plass til røde sykkelfelt på begge sider av Langbølgen, ifølge Bymiljøetatens planer.

Men naboene reagerer sterkt, og kaller kommunens hogstplaner for rasering. Over 1000 naboer har underskrevet et opprop mot hogsten, som ble levert til MDGs fungerende miljøbyråd, Arild Hermstad, i juni.

«I forbindelse med etableringen av nytt sykkelfelt mellom Nordstrandveien og Lambertseter senter har Bymiljøetaten besluttet å hugge ned en rekke trær som er 60 år gamle og ikke minst i god stand. Disse vil bli rasert fordi Bymiljøetaten går for billigste og enkleste sykkelveiløsning», står det i oppropet fra «Langbølgen Lønneallés venner».

Det var Nordstrands Blad som først omtalte planene.

Nå skal saken behandles av samferdsels- og miljøutvalget i Oslo, og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) vil i den forbindelse be Bymiljøetaten se på sykkelplanene på nytt, om det er mulig å omgjøre vedtaket fra 2015.

Se Bergs tilsvar lenger ned i saken.

- Det er et paradoks

Siden det kreves minimum 300 underskrifter for at et innbyggerforslag skal behandles av bystyret, skal saken nå altså behandles av politikerne på nytt.

Naboene krever at trærne ikke ofres, og at man finner en løsning der man kan bygge sykkelvei og samtidig bevarer lønnealleen.

«Det finnes løsninger som gjør at vi får beholde trærne samt bygge en sykkelsti. Vi mener det er et paradoks at kommunen tyr til miljøfiendtlig nedhugst for å bygge miljøvennlig sykkelsti», skriver aksjonsgruppen, og viser til at flere av trærne også vokser på siden av den planlagte sykkelveien.

De påpeker dessuten at bytrær er viktig for folkehelsa, for å sikre ren luft, for biologisk mangfold og for å redusere støy fra vei.

Lønnetrærne ble plantet av Munkelia borettslag da borettslaget var nytt i 1967.

Vil fjerne 13 trær

Bymiljøetaten skriver på sine nettsider at det skal bygges 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider av veien Langbølgen. Tiltaket innebærer at veien må utvides, gatebelysningen byttes ut, bussholdeplassene oppgraderes og det skal bygges sju opphøyde gangfelt for å gjøre det enklere å krysse veien.

«Langbølgen skal oppgraderes for å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister, fotgjengere og buss», påpeker etaten.

Prosjektet strekker seg mellom Lambertseterveien og Nordstrandveien, en strekning på om lag 1,5 kilometer, og utgjør en del av Oslos hovedsykkelveinett. Gateparkering vil bli omgjort til sykkelfelt.

Ifølge Bymiljøetaten er planen å hogge om lag 13 av de 35 trærne i gata, og å plante 40 nye trær. Det skal også bygges rundkjøring i krysset Langbølgen/Nordstrandveien.

Planlagt byggestart for rundkjøring er oktober/november 2019, men byggestart for sykkelfelt i Langbølgen er ikke fastsatt.

Berg: - Vil se på løsning

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) i Oslo, sier imidlertid at hun vil beholde så mange trær som mulig, og derfor vil be Bymiljøetaten se på mulige løsninger.

- De siste årene har vi bygget sykkelvei i en fart ingen trodde var mulig. Vårt mål er at det skal være trygt for alle å sykle, året rundt, enten du er pensjonist eller skolebarn. At flere kan sykle er bra for folkehelsa, for bylufta og for å få bedre plass på trafikken, sier Berg til Nettavisen, og legger til:

- Når en by skal utvikles er det av og til nødvendig å bytte ut trær, men jeg ønsker selvsagt å beholde så mange trær som mulig. Derfor vil jeg be Bymiljøetaten se om det finnes en sykkelløsning som gjør at vi ikke trenger å fjerne trærne på den aktuelle delen av strekninga som går forbi Munkelia borettslag, sier hun.

Bymiljøetaten opplyser til Nettavisen onsdag at de ikke har mottatt en revidert bestilling fra byråden, og derfor ikke kan kommentere saken foreløpig.

Venstre: - Forferdelig overtramp

Men i september ble det også sterke reaksjoner da alle trærne i Olav Vs gate, mellom Nationaltheatret og Rådhusplassen i Oslo, ble hogget ned.

Årsaken var at gata, som går forbi Saga kino, skal rustes opp til å bli en gågate.

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, reagerer på hogsten.

- Byrådet, særlig med MDG i spissen, har jo gått veldig høyt på banen og sagt at de vil plante 100.000 trær i Oslo, samtidig som vi ser eksempel på eksempel på at de feller trær som ikke trenger å felles, sier Bjercke til Nettavisen.

Han er enig i at formålene ofte er gode, når det skal bygges enten gågater, park eller sykkelfelt.

- Men felles for alle stedene er at det finnes gode alternativer som kunne gjort at man ikke hadde trengt å felle alle trærne, og de alternativene er ikke vurdert engang. De tar bare raskeste og billigste vei, hevder Bjercke.

Gruppelederen påpeker dessuten at det vil ta lang tid før nyplantede trær blir store.

- For en by som vokser så mye som Oslo, så trenger vi mer grønt og vi trenger flere trær. Det er flott at de vil plante mange nye trær, men det tar 50 år før de blir så store som trærne i Langbølgen, sier han, og viser til at store trær også er mye mer støyskjermende enn mindre trær - og at de tar opp mye mer vann ved kraftig regn.

- Det er langt viktigere at byrådet tar vare på de trærne vi har i byen, i stedet for å ha luftige planer om å plante nytt, sier Bjercke, og legger til:

- Paradoksalt er det også at det bare er fire trær som står i traseen for den nye sykkelveien, men planen er å felle langt flere enn det er behov for.

Han sier han forstår at folk reagerer på planene.

- Det skaper mye lokalt engasjement og frustrasjon, og det må byrådet begynne å ta på alvor. Det er et forferdelig overtramp å hugge ned de gamle trærne vi har, sier han.

Ble vedtatt i 2015

Detaljreguleringen for sykkelveien i Langbølgen ble vedtatt av et flertall i Oslo bystyre 20. mai 2015, da de borgerlige partiene satt i byråd, deriblant Venstre.

Fire personer stemte mot forslaget. Fremskrittspartiet stemte for å forkaste reguleringsplanen, mens Arbeiderpartiet ønsket å utsette saken - noe som ikke ble tatt opp til votering.

- Det er riktig at reguleringsplanen ble laget av oss, slik er det med så godt som alle sykkelveiene MDG har hatt gleden av å åpne mens de har sittet i byråd. Men i reguleringsplanen fra 2015 står det ikke at trærne i Langbølgen skal felles, tvert i mot står det at trærne skal ivaretas. At byrådet og Bymiljøetaten har bestemt seg for å kutte trærne har kommet inn i detaljplanleggingen etter 2015 engang, sier Bjercke.

Saken ble først behandlet i Byutviklingskomiteen, der Arbeiderpartiet, SV og MDG påpekte at flere av de større trærne må bevares.