Gå til sidens hovedinnhold

Stian fikk soleklart råd om å anmelde ID-tyveri. To uker senere kom svaret.

– Skremmende at politiet ikke tar identitetstyverier på alvor, sier Stian Elde. IT-mannen ble selv forsøkt svindlet. Politiet fikk alle opplysninger, men gjorde ingenting.

BERGEN (ba.no): Et kontonummer og en IP-adresse hadde vært nok til å avsløre bedrageren. Men politiet henla saken «på grunn av manglende kapasitet».

Politiet sier de må prioritere alvorlige forbrytelser. Cyberkriminalitet uten kjent gjerningsmann kommer derfor langt ned på listen.

Onsdag i forrige uke fortalte BA om 52-årige Tor Henning Sørensen som fikk store problemer da han ble utsatt for identitetstyveri.

Postkassen full av kredittvurderinger

Han er ikke alene. Beregningene fra Norsk senter for informasjonssikring viser at over 100.000 personer over 15 år har blitt utsatt for ID-tyveri i løpet av et par år.

Stian Elde (37) fra Bergen jobber selv med IT-sikkerhet. I mai i år kom han hjem fra en reise. I postkassen lå det til sammen 10-12 kredittvurderinger fra banker og andre finansinstitusjoner.

Noen hadde forsøkt seg på kredittkjøp og forbrukslån på opptil 250.000 kroner med Eldes personnummer og navn.

Alle lånesøknader ble stoppet – og Elde ble forsikret om at ingen penger ville bli utbetalt.

Kriminalvakten hos Hordaland Politidistrikt ga et soleklart råd: Dette må du komme inn og anmelde snarest!

– Saken burde være relativt grei, her var det nok av spor og ytterligere spor som IP-adresser osv. De ville enkelt kunne sikres hos de ulike finansinstitusjonene som hadde mottatt søknadene gjennom nettsidene sine, sier Elde til BA.

«Manglende kapasitet»

Bare to uker senere ble han overrasket da han fikk et brev fra politiet. Saken var henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken.

Elde har skrevet et innlegg om hendelsen på sin egen blogg.

Han tror politiet ville ha sett på det som mer alvorlig dersom noen fysisk gikk inn i en bankfilial og forsøkte å låne penger i hans navn.

Selv vet han ikke hvordan bedrageren har fått tak i hans personnummer. Han har lås på postkassen og har ikke mistet betalingskort, men mener likevel svindelmetoden er enkel.

— Jeg er overbevist om at politiet ville satt høyere prioritet på en objektivt sett mindre alvorlig sak dersom det var en «fysisk» forbrytelse og ikke en elektronisk, sier 37-åringen.

Påtaleansvarlig Thomas B. Arntsen i Åsane-politiet vedgår at lite ble gjort med saken, men sier at mange slike saker dukker opp i forbindelse med firma som tilbyr forbrukslån via nettjenester.

– Voldssaker først

Visepolitimester Gunnar Fløystad ved Hordaland politidistrikt bekrefter overfor BA at det ikke er uvanlig at slike saker blir henlagt.

Han kjenner ikke til vurderingene som ble gjort fra juristen som henla saken til Stian Elde, men han sier at politiet forholder seg til retningslinjene fra Riksadvokaten.

Av disse fremgår det at drap, grove voldssaker, seksualforbrytelser har forrang i etterforskningen.

– Er det fritt frem for ID-skurker og ingen vits for ofre å anmelde slike saker?

– Nei, det er ikke fritt frem for noen saksfelt. I perioder henlegges det flere saker enn ellers, men det skal foretas en konkret vurdering av den enkelte sak. Vi er opptatt at vi øker kompetansen og kapasiteten innen denne type sake, sier Fløystad til BA.

— Hvor går grensen for hvilke identitetstyverier og bedragerier dere griper fatt i?

— Terskelen og grensene kan nok være forskjellige fra distrikt til distrikt. I våre vurderinger blir det blant annet lagt vekt på hvor profesjonelt det er gjennomført. Små enkeltsaker kan være en del av noe mer organisert. Er det indikasjoner på at det kan være organisert og har et større omfang, er det selvsagt større grunn til å iverksette etterforskning, sier Fløystad.

Trenger mer kunnskap

— Er det enklere for forbrytere å skjule seg bak en PC fremfor å møte opp i en butikk eller banklokale med falske papirer?

– Det kan nok i noen sammenhenger være noe vanskeligere å tilnærme seg cyberkriminalitet for politiet enn kriminalitet utført på mer tradisjonelle måter. Dette er også et felt politiet trenger mer kompetanse og kunnskap om. Vi har på årets budsjett derfor prioritert flere nye stillinger for å bedre kapasiteten, sier Fløystad.

Det hilser Stian Elde velkommen.

– Verdiene i samfunnet vårt er til en stor grad flyttet over til «cyberworld» – politiet sitt fokus, kompetanse og innsats bør følge med samfunnet forøvrig, sier han.

Kommentarer til denne saken