Nettavisen har skrevet flere saker om Nav som utbetaler barnebidrag til barnebortfører i utlandet, til tross for at mottaker av bidraget er siktet for kidnapping i Norge, og betaleren i Norge er tilkjent hovedomsorgen for barnet av norsk domstol.

Fredrik Engebakken har fortalt hvordan han opplever at Nav renvasker en straffbar handling som har blitt begått mot ham og barnet hans.

Praksisen skyldes hvordan Nav tolker en lov som kom i 2015. Loven ble laget for å motvirke en økning i antall barnebortføringer. Den har ikke fungert. Antall kidnappinger har fortsatt å øke.

- Dette var ikke intensjonen med loven, har Erlend Wiborg (Frp) tidligere sagt til Nettavisen.

Spørsmålet

Nå har stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) stilt følgende spørsmål til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

- Mener statsråden det er riktig dersom barnebidrag blir utbetalt til personer som ulovlig har bortført barn fra Norge, og vil han eventuelt ta en ny runde på lovteksten for å se på 1) om regelverket virker etter sin hensikt og 2) om det er mulig å utforme et regelverk som åpner for at barnebidrag til en person kan stanses i slike tilfeller som beskrevet, til tross for at en domstol i utlandet har et annet syn enn norske myndigheter?


Begrunnelse

Nettavisen har flere ganger, sist 28. oktober, skrevet om en person som betaler barnebidrag til en kvinne som skal ha bortført deres felles barn fra Norge til Sør-Amerika. Det opplyses i saken at kvinnen er siktet for kidnapping i Norge og mannen er tilkjent hovedomsorgen for barnet i Norge. Likevel krever NAV inn barnebidrag som sendes kvinnen. Saken anses avsluttet fordi domstolen i mors hjemland har avgjort at barnet ikke skal tilbake til Norge, til tross for Haagkonvensjonens bestemmelser. Slike utslag kan tyde på at dagens regelverk er mangelfullt eller at det har en annen virkning enn tiltenkt.

Jeg er fullt innforstått med at statsråden verken kan gjøre noe med domsavgjørelser som er fattet i Norge eller i utlandet, men det burde være mulig å utforme et regelverk som åpner for å stanse denne type ytelser som betales til personer i utlandet selv om en domstol i et annet land har et annet syn på saken enn norske myndigheter.

Tatt opp tidligere

Tidligere har stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) tatt opp temaet med regjeringen. Den gang var barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland som svarte. Andersen har sagt til Nettavisen at hun ut fra statsrådens svar, ikke vet om det er loven som bør endres, eller Navs praktisering av loven. At utbetalingene bør stoppes, var hun helt klar på.

- Jeg mener det er helt urimelig at vi belønner barnebortføring på denne måten. Denne praksisen gjør jo at barnebortføring lønner seg, sa hun til Nettavisen.