– Jeg krever at menneskerettighetsbruddene opphører, at naturen blir restaurert og reparert, og at det kommer en uforbeholden unnskyldning, tordnet Sametingpresident for NRS, Silje Karine Muotka.

Vindkraftanleggene til Fosen Vind, som ligger i Fosen reinbeitedistrikt i Trøndelag, var kveldens tema i NRKs «Debatten» med Fredrik Solvang.

Over 500 dager er gått siden Høyesterett konkluderte med at de to vindparkene er satt opp i strid med samenes rettigheter som urfolk. De siste dagene har aktivister demonstrert mot vindturbinene ved å lenke seg fast utenfor Olje- og energidepartementet i Oslo, og senere fortsatt demonstrasjonene utenfor ulike departementer.

Les også: Samenes krav om å fjerne vindturbiner koster tre millioner kroner per reinsdyr

Bakgrunnen for demonstrasjonene er at Norske Samers Riksforbund (NRS) og medlemmer av Natur og Ungdom (NU) krever at 150 vindturbiner på Fosen blir revet.

Flere av dem som ikke ønsker å rive anleggene peker på rapporten Thema Consulting som sier at strømregningene til en vanlig enebolig i Trøndelag vil øke med 1000 kroner i året dersom man river de to vindparkene med ugyldig konsesjon.

Nekter å svare

En av de inviterte til «Debatten» var Olje- og energiminister (Ap), Terje Aasland, som fikk spørsmål fra Solvang om det foregår et menneskerettighetsbrudd på Fosen akkurat nå.

– Vi må ha inn det kunnskapsgrunnlaget som gjør at vi kan sørge for at vi følger opp urfolks rettigheter på en god måte, samtidig som at reindriften kan få en positiv utvikling i Fosen området, svarte Olje- og energiministeren før han blir avbrutt av Solvang:

– Alle hører at du ikke vil svare, kan du i det minste forklare hvorfor du ikke vil svare?

Aasland står på sitt og mener at han svarer på Solvangs spørsmål. Da avbryter programlederen han nok en gang.

Nei, du gjør jo ikke det. Det er verdens enkleste spørsmål, og det hele Norge er opptatt av; mener regjeringen at det foregår et menneskerettighetsbrudd nå?

Les også: Full krig om vindmøller: Pareto-topp mener vi må bygge flere

– Min oppgave er å følge opp det Høyesterett har uttalt i sin domsavgivelse, og vi skal rydde opp i det. Vi vil at urfolks rettigheter blir fulgt, og håper vi kan få snakket samme om hvordan vi gjør dette i fortsettelsen.

Se video av Fredrik Solvang som setter Olje- og energiminister, Terje Aasland, til veggs:

Ikke akseptabelt

Sametingpresident for NRS, Silje Karine Muotka, mener at samene ikke må tilpasse seg i saken, og at det er staten som har skapt denne krisen.

– Jeg krever at menneskerettighetsbrudd kommer til opphør og reparerer, jeg mener vi samer ikke må tilpasse oss i denne saken, det er staten som har skapt denne krisen, tordnet hun.

– Samene må ikke tilpasse seg, men staten?

Les også: AUF kritiserer regjeringen i Fosen-saken

– Ja, det er staten som har drevet frem prosjektet, og her har det skjedd feil i saksbehandlingen, og det er staten som sitter på makten. Han må beklage at det er en situasjon på menneskerettighetsbrudd, og fremtiden for samene på Fosen er så truet at de kanskje ikke få videreføre sin levemåte.

– Vår oppgave

Aasland fortalte blant annet at han ønsker å legge til rette for at reindriften kan utvikle seg på en trygg måte, og at man må klare å fatte et nytt vedtak som sikrer reindriften og ikke bryter med urfolks rettigheter.

– Det er vår oppgave, og det er vi i gang med å gjøre. Her vil vindkraftverkene kunne medføre at reindriften kan få alvorlig skade som følge av det. Det skal vi rette opp i og sørge for at vi følger det som er urfolkets rettigheter i denne saken, sa Olje- og energiministeren.

Muotka holder imidlertid ikke tilbake og kontret med:

– Jeg mener dette ikke er akseptabelt og her er også ved kjernen med problemet: Når man ikke kan beklage at en feil har skjedd, er det utrolig vanskelig å legge noe grunnlag for tillitsbasert dialog videre om hvordan man skal løse denne krevende situasjonen.