*Nettavisen* Nyheter.

Stjal fire mobiler - fikk åtte måneders fengsel

Høyesterett har økt straffen for lommetyveri.

11.09.13 16:01

I en fersk dom fra Høyesterett slås det hardt ned på lommetyveri. Saken gjaldt straffutmåling for en rumensk statsborger som var tiltalt for fire tilfeller av tyveri av mobiltelefoner på offentlig sted.

Mannen kom til Norge sammen med sin samboer 25. desember 2012. Allerede dagen etter begikk han det første tyveriet. De tre andre ble utført i perioden frem til 2. januar 2013.

Ett av tyveriene ble begått i en klesforretning i Oslo sentrum og de øvrige om bord på busser, også det i Oslo. Høyesterett har lagt til grunn at mannen og samboeren kom til Norge for å livnære seg ved lommetyverier.

- Lengre soningskøer
Lagmannsretten hadde satt straffen til fengsel i fem måneder for fire slike tyverier. Påtalemyndigheten ønsket å prøve om det generelle straffenivået for slike forbrytelser burde heves på bakgrunn av kriminalitetsutviklingen.

Høyesterett har nå skjerpet straffen til åtte måneders fengsel etter at det var tatt et visst hensyn til tilståelse og en tidligere domfellelse for tilsvarende forhold.

- Høyesterett har sendt et signal om en nærmest fordobling av straffen på et område der politikerne ikke har ropt på strengere straff. Hvorvidt dette får noen avskrekkende effekt ut over å skape soningskøer før utvisning, gjenstår å se, sier advokat John Christian Elden som førte rumenerens sak for Høyesterett.

Sensitivt materiale
Høyesterett har nå kommet til at normalstraffenivået for ett profesjonelt lommetyveri begått systematisk og med formål å livnære seg av virksomheten, burde være fengsel i 90 dager.

Ved vurderingen av nivået la Høyesterett vekt på at antallet lommetyverier har økt kraftig siden 2010.

Videre fremhevet Høyesterett at tyveri av dagens mobiltelefoner medfører risiko for at personlig og sensitivt materiale kommer på avveie og blir misbrukt fordi dagens smarttelefoner inneholder betydelige mengder personlige data.

Dette er en samfunnsskadelig virksomhet som rammer ofrene hardt, og tyveriene skjer på offentlig sted hvor mange ferdes og behovet for trygghet er stort.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.