Stocknet-saken til Økokrim (Ny)

Kredittilsynet oversender Stocknet-saken til Økokrim. Dermed trappes saken opp for tidligere Stocknet-eier Erlend Bruvik

19.05.08 00:46

(Ny: Kommentarer fra Økokrim)Kredittilsynet har i dag oversendt en sak til Økokrim for påtalemessig oppfølging. Saken gjelder internettmegleren Stocknet og er knyttet til ulovlig kredittgivning ved hjelp av klientmidler.Dermed trappes saken opp for tidligere Stocknet-eier Erlend Bruvik & Co. Da saken ble kjent valgte Bruvik å selge Stocknet til den svenske konkurrenten Nordnet. Tilsynet gjorde seg nemlig klar til å frata Stocknet konsesjonen.Tidligere i sommer ble prisen på Stocknet nedjustert fra maksimalt 178 millioner svenske kroner, til maksimalt 168,6 millioner. Det skjedde etter sluttført due diligence-gjennomgang.Mottatt saken i dag

Informasjonsrådgiver Bjørg Anne Lien i Økokrim sier til iMarkedet at man har mottatt saken fra Kredittilsynet i dag.Økokrim vil nå vurdere om saken skal straffeforfølges.Erlend Bruvik var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag ved lunsjtider.Ser alvorlig på saken

Kredittilsynet har helt fra starten sett alvorlig på Stocknet-saken. Tilsynet mener at Stocknets handlemåte er egnet til å svekke tilliten til markedet og derfor er et brudd med formålet bak verdipapirhandelloven om å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter.I en tidligere melding fra Kredittilsynet heter det at Stocknets praksis har pågått over lengre tid, og foretaket har brukt en betydelig andel av kundenes midler til det nå anmeldte formålet.- På grunn av feilrapportering i både kapitaldekningsoppgavene og kvartalsoppgavene tok det tid før Kredittilsynet avdekket dette. På det meste har over 100 millioner kroner har vært benyttet av klientmidlene til 30 dagers kreditt, heter det fra Kredittilsynet.- Foretaket har følgelig alvorlig og systematisk overtrådt sentrale deler av verdipapirhandellovgivningen; bestemmelser hvis formål er å beskytte kundenes midler, heter det videre.Da saken kom opp sa avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet at det skulle vurderes strafferettslige reaksjoner. Nå vil altså Økokrim håndtere saken videre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.