Tidligere statsminister Jens Stoltenberg tiltrådde som NATOs generalsekretær 1. oktober 2014. Stoltenberg har dermed innehatt stillingen som NATO-sjef i hele åtte år når han avtrer stillingen til høsten og starter i ny jobb som Norges sentralbanksjef.

Stoltenberg har mottatt en høy skattefri inntekt og en lukrativ pensjonsordning under sine år i NATO.

I tillegg får han trolig en lukrativ «fallskjerm» når han vender snuten mot Bankplassen i Oslo om snaut ni måneder.

NATO har tidligere bekreftet overfor Nettavisen at samtlige avtroppende NATO-generalsekretærer som har innehatt stillingen mer enn fire år, vil motta (i henhold til betingelser som ble avtalt av Det nordatlantiske råd i 2003) en særskilt sluttgodtgjørelse (Special Leaving Allowance) på ett år av årlig grunnlønn ved fratredelse.

Les også: Nettet koker etter Stoltenberg-ansettelse

- Sluttgodtgjørelse på nesten tre millioner

Per 1. januar 2022 mottar NATOs generalsekretær 24.166,28 euro i månedslønn, ifølge NATOs lønnsoversikt. Det tilsvarer en årslønn på snaut tre millioner kroner (2.911.495) i dagens kurs.

Stoltenberg vil dermed kunne få med seg en særskilt sluttgodtgjørelse på nesten tre millioner kroner, basert på nåværende lønn, når han fratrer det internasjonale toppvervet.

- Disse betingelsene er blitt tildelt de tre foregående generalsekretærene, skrev en offentlig tjenesteperson i NATO i en e-post til Nettavisen i 2019.

Tjenestepersonen bekreftet også den gang at den særskilte sluttgodtgjørelsen er unntatt skatt.

- Ja. I henhold til Artikkel 19 i Ottawa-avtalen, er organisasjonens tjenestemenn fritatt for skatt på lønn og godtgjørelser som utbetales til dem av organisasjonen, skrev tjenestepersonen.

Les også: Reagerer på politikernes påstander om Jens Stoltenberg: – Helt urealistisk

Andre pensjonsutbetalinger

I tillegg får Stoltenberg pensjonsutbetaling for sine år i Brussel.

Generalsekretæren er i likhet med andre NATO-ansatte tilsluttet NATOs pensjonsavtale Defined Contribution Pension Scheme (DCPS). Medlemmer av denne avtalen bidrar med et årlig og månedlig grunnlag på 8 prosent av sin grunnlønn til DCPS, mens NATO innbetaler tilsvarende 12 prosent av grunnlønnen i pensjonsbidrag.

Ansatte kan få utbetalt midlende som er satt inn på pensjonsavtalen DCPS når vedkommende forlater NATO.

Stoltenberg har også opptjening i Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer på henholdsvis 12 år og 2 måneder (stortingsrepresentant) og 13 år og 9 måneder (statsråd/statsminister) – både i ny og gammel pensjonsordning.

I skatteligningen for 2020 står Stoltenberg oppført med en formue på 3.918.681 kroner. Inntekt og skatt lyder på henholdsvis 2.433.207 og og 805.526 kroner. NATO-lønnen er fritatt skatt. Stoltenberg har trolig også tjent gode penger på boksalg.

Stoltenberg mister sin skattefrie inntekt når han tiltrer i ny jobb til høsten. Men alt tyder på at han likevel vil ha nok til salt på maten. Det er Finansdepartementet som fastsetter lønnen til sentralbanksjefen.

Avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen hadde 2,45 millioner kroner i fastlønn i 2020, ifølge E24.

Les også: Raser mot Stoltenberg-ansettelse: - En uklok beslutning

Stoltenberg: - Takknemlig for tilliten

Stoltenberg sa på en pressekonferanse fredag ettermiddag at han er takknemlig for tilliten og gleder seg til å ta fatt på jobben som sentralbanksjef.

- Jeg har stor respekt for den viktige rollen Norges Bank har i det norske samfunnet, samt de mange svært viktige menneskene som jobber der, sa Stoltenberg på videolink fra Brussel.

- Jeg søkte på jobben fordi jeg gjerne vil være med på å løse bankens samfunnsoppdrag, sa Stoltenberg.

Stoltenberg har fra mange hold fått svært gode skussmål for sin innsats som NATO-sjef. Han har fått spesielt mye skryt for håndteringen av tidligere president Donald Trump, som ble forsiktig omtalt som «uforutsigbar» av sine NATO-allierte.

Det har også vært prat om at flere NATO-land ønsket å beholde Stoltenberg som toppsjef utover de to periodene.