Nettavisen har gjennom en artikkelserie sett på lønnen, etterlønnen og pensjonen til tidligere norske toppolitikere med internasjonale toppverv.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) tiltrådte som generalsekretær i NATO i oktober 2014. Han ble valgt for fire år med mulighet for forlengelse. I desember 2017 ble det klart at perioden forlenges til 2020. Stoltenberg vil med det utgangspunktet tidligst avtre som generalsekretær i september 2020.

Stoltenberg får både etterlønn og pensjon når han en gang i framtiden trer av som generalsekretær i NATO.

- I henhold til betingelser som ble avtalt av Det nordatlantiske råd i 2003, mottar alle avtroppende generalsekretærer en særskilt sluttgodtgjørelse (Special Leaving Allowance) på ett år av årlig grunnlønn ved fratredelse, hvis de har tjenestegjort som generalsekretær i fire år eller mer. Disse betingelsene er blitt tildelt de tre foregående generalsekretærene, skriver en offentlig tjenesteperson i NATO i en e-post til Nettavisen.

- Den nåværende grunnlønnen for stillingen som generalsekretær er 23.273,71 euro (225.164 kroner) per måned, opplyser NATO-tjenestepersonen.

2,7 mill. i sluttpakke

Det utgjør per i dag en skattefri årslønn på 2,7 millioner kroner. Dermed får Stoltenberg en skattefri etterlønn på ett år på 2,7 millioner kroner - basert på hans nåværende grunnlønn - når toppvervet er avsluttet.

I tillegg får Stoltenberg pensjonsutbetaling for sine år i Brussel.

- I likhet med andre NATO-ansatte, er generalsekretæren tilsluttet NATOs pensjonsavtale Defined Contribution Pension Scheme (DCPS). Medlemmer av denne avtalen bidrar til DCPS med et årlig og månedlig grunnlag på 8 prosent av deres grunnlønn, mens NATO betaler tilsvarende av 12 prosent av grunnlønnen i pensjonsbidrag, opplyser NATOs offentlige tjenesteperson.

- Det totale bidraget innbetales på en individuell konto i pensjonsmottakerens navn og investeres i henhold til han eller hennes ønsker innenfor et utvalg fond som er etablert av NATO. Når pensjonsmottakeren forlater NATO, kan han eller hun be om å få utbetalt midlene fra DCPS.

Permisjon fra SSB

Hvis Stoltenberg trer av i 2020, vil han være 61 år gammel og har dermed fortsatt mange gode jobbår foran seg. Stoltenberg har tidligere spøkt med at han fortsatt har permisjon fra forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB) som han kan vende tilbake til.

Stoltenberg har også opptjening i Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer på henholdsvis 12 år og 2 måneder (stortingsrepresentant) og 13 år og 9 måneder (statsråd/statsminister) – både i ny og gammel pensjonsordning.Jagland og Solheim

Nettavisen har tidligere omtalt Thorbjørn Jaglands sluttpakke. Når Jagland (68) fratrer som generalsekretær i Europarådet etter sommeren, mottar han en etterlønn på snaut tre millioner fordelt på tre år, samt en pensjonsavtale fra Strasbourg. Han mottar også alderspensjon i Norge.

En annen norsk toppolitiker som inntil nylig hadde et internasjonalt toppverv, er Erik Solheim. Den tidligere SV-statsråden måtte fratre stillingen som undergeneralsekretær i FN i fjor høst etter massiv kritikk om omfattende reisevirksomhet. Solheim fikk imidlertid ingen sluttpakke fra FN.

Solheim hadde en årslønn i FN på tilsvarende 1,6 millioner norske kroner.