Gå til sidens hovedinnhold

Stopp for E6-lokket

Byrådet har stanset arbeidet med å få til en forskuddsfinansiering av miljølokk over E6. Trenering og sabotasje, mener Rune Gerhardsen og Jan Bøhler i Arbeiderpartiet.

GRORUDDALEN: Byråd Peter N. Myhre skriver i et notat at det ikke jobbes videre med forskuttering av E6-lokket. Det ser dermed mørkt ut for en eventuell fremskynding fra 2017 til 2010. Byråden begrunner bråstoppen med at Oslopakke 3 må vedtas i Stortinget først, noe som først skjer våren 2008. Frp-politikeren mener kommunen må vente på staten og vegmyndighetene, før det kan jobbes videre med å samle aktører som kan være villig til å skyte inn penger i lokk. Rune Gerhardsen, gruppeleder i Arbeiderpartiet, synes notatet er syltynt. Siden byrådet nå ikke følger opp saken, blir vi nødt til gjøre det selv. Byrådet somler og trenerer arbeidet med E6-lokket. Dette går utover de menneskene som bor i Groruddalen, sier han.

Reagerer kraftig

Rune Gerhardsen og Jan Bøhler i Ap er oppgitt over at byrådet legger lokk på E6-lokket. Tiltaket er en meget viktig sak for Arbeiderpartiet i Groruddalen. Alle partier unntatt Venstre går inn for miljølokk. I juni 2006 forpliktet det borgerlige byrådet seg til å jobbe for en forskuttering. Bakgrunnen var et tverrpolitisk kompromiss i bystyret om den problematiske Nyland syd-saken. Rune Gerhardsen slakter byråd for miljø og samferdsel, Peter N. Myhre.
Byråden kommer med et byråkratisk svar og viser manglende vilje og evne til å gjennomføre vedtaket. Han finner påskudd for å la være å gjøre noe. Det er lite realt å stemme for E6-lokk, for så å gå vekk fra det 30 sekunder etterpå. Dette er byråkrati av verste skuffe og merkverdig, siden Myhre er medlem av et parti som nettopp ble stiftet for å bekjempe byråkrati. Oslo kommune har jo aldri vært så byråkratisk som nå, raser gruppelederen.
Byråd Myhre antyder at eventuelle investorer vegrer seg fordi de mangler sikkerhet for avkastning på pengene. Gerhardsen mener dette både er feil og defensivt. Han kjenner til investorer som skal være interessert, og viser til lignende eksempler i Kristiansand og nye E18 i vestkorridoren.
Disse aktørene burde jo også Myhre kjenne til. Han skriver at han har hatt møter med staten. Det er jo ikke de han skulle gå i dialog med, sier Gerhardsen, som mener byråden viser manglende vilje. Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, er bekymret for E6-lokkets fremdrift og kaller Myhres notat for ren tåkelegging.
Det virker som Fremskrittspartiet leter etter påskudd for at ting ikke skal lykkes. Jeg tenker på Christian Tybring-Gjeddes utspill om at våre visjoner i dalen måtte erklæres for døde. Nå viser de tydelig at de driver med sabotasje og boikott. Det blir vanskelig for Frp å møte sine velgere i Groruddalen under valget, mener Bøhler.

Viktige miljøtiltak

Poenget var at byrådet skulle samle investorer og utbyggere som har interesse i E6-lokk. Dialogen med disse kunne vært igang for lengst, påpeker Gerhardsen. Han er sikker på at E6-lokk vil være attraktivt for næringslivet å gå inn i.
Om de ikke får 40 prosent avkastning, så vil det lønne seg. Hele E6-området vil stige i verdi. Områder som idag ligger brakk vil bli tatt i bruk. Hele området vil få endret karakter. Jeg vet om et par forsikringsselskaper som ønsker dialog med kommunen. Flere utbyggere, blant annet OBOS, er interessert. Dette er sterke og seriøse aktører. Men byråden vil altså vente. Vi trenger ikke vente! Hadde de kommet tilbake til bystyret og gitt en tilbakemelding om fremdrift, skulle jeg vært med på det. Vi er rause når det er tunge og vanskelige saker. Men når de ikke gjør noen verdens ting, kan det ikke oppfattes som annet enn trenering, sier Gerhardsen.
Ifølge junivedtaket skal det også settes igang planer for tungtransportnett, trafikkskjerming i øvre del av Nedre Kalbakkvei, sykkeltrase gjennom terminalområdet, samt til- og frakjøring mellom terminalen og E6. Bøhler mener byrådet nå svikter hele Groruddalen med sin sendrektighet og trenering.
Dette rammer først og fremst de som bor der. Her fins tre riksveier, landets største terminal og jernbanen. Jeg berømmer bydelene for ikke å starte aksjoner for å få flyttet terminalen. Isteden finner de gode løsninger, hvor E6-lokk er blant dem. Byrådet kan gjerne peke nese til opposisjonen, men at de setter en hel norsk bys velferd på spill, er en grov forsømmelse. Dette kommer jeg til å konfrontere byråden med, sier Gerhardsen.
Lokalavisen Groruddalen lyktes ikke å komme i kontakt med Peter N. Myhre i går.

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling