Det bekrefter NAV overfor Nettavisen.

Det var politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Haugesund som skrev om blant annet dette i sin kronikk:

«Etter å ha bidratt minimalt til den norske statskassen, kan nemlig kriminelle på nærmere vilkår få uføretrygden med seg selv om de blir utvist på grunn av omfattende grov kriminalitet. Vi kan altså risikere at kriminelle uføretrygdede kan leve svært godt på norske skattepenger i utlandet - er dette bærekraftig?» skrev Utne.

Les: Politiinspektør får støtte av justisminister Anundsen

Etter at denne artikkelen kom ut har politikere reagerer kraftig på praksisen: - Dette er en hån mot norske skattebetalere

Arbeidsminister Annniken Hauglie (H) at hun ønsker å endre regelverket.

- Jeg mener det er urimelig og i strid med vanlige folks rettsoppfatning at personer som er dømt for kriminalitet og utvist fra Norge skal kunne ta med seg uføretrygden til utlandet, sier hun til til Nettavisen.

Les også: Trygdeeksport: Arbeidsministeren vil endre regelverket

Fratar ikke penger

NAV bekrefter overfor Nettavisen at etaten ikke fratar utviste personer uføretrygden.

- En person som ikke lenger har lovlig opphold i Norge mister medlemskapet sitt i folketrygden. Vi har imidlertid ikke rett til å hindre en person å ta med seg uføretrygden til utlandet hvis vilkårene for dette er oppfylt, opplyser fagavdelingen i NAV til Nettavisen.

Les også: - Over syv kriminelle utlendinger er sendt ut hver dag
Les også: UDI vedtar utvisning raskere enn noen gang før

NAV har ingen oversikt over hvor mange personer som er utvist fra Norge som får utbetalinger fra NAV, eller hvor mange NAV-kroner det er snakk om.

Økning i utbetaling til utlendinger

I 2015 ble 2.381.000.000 NAV-kroner utbetalt til utlendinger i utlandet. Det utgjorde 0,6 prosent av de totale utbetalingene fra NAV.

Sverige (808 millioner) Polen (321 millioner) Danmark (242 millioner) og Storbritannia (125 millioner) er landene der det utbetales mest NAV-kroner til ikke-nordmenn.

Nedenfor kan du se historisk utvikling i utbetaling til utlendinger i utlandet fordelt på type støtte. Utbetalingene har økt med nesten 50 prosent siden 2010.

- Det er flere grunner til veksten i utbetalingene til utlendinger i utlandet. Den viktigste årsaken er veksten i antall pensjonister og utbetalinger til disse, får Nettavisen opplyst fra NAV.

- Dernest har det vært økt arbeidsinnvandring de siste årene som gir økte forpliktelser på velferdsytelser forbundet med sykefravær og familier og barn, forklarer NAV og poengterer at noe av økningen skyldes den årlige G-reguleringen.