Et flertall i Thorvald Stoltenbergs rusutvalg sier ja til heroinassistert behandling, melder NRK.

Det betyr at legene kan få anledning til å gi heroin til de tyngste misbrukerne.

- En fallitterklæring
Anbefalingen får Kristelig Folkeparti til å rase.

- Det er en sosialpolitisk fallitterklæring og en stor feil å anbefale heroin på resept, slik det antydes fra medlemmer i det regjeringsoppnevnte utvalget, uttaler partileder Dagfinn Høybråten i en pressemelding.

KrF sier de om kort tid vil legge frem sitt alternativ til Stoltenberg-utvalgets plan for rusomsorgen.

- Der har vi en rekke forslag til tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige. Heroin på resept fortrenger behandlingstiltak som kan få rusavhengige ut av rus. Det holder ikke å redusere skadene for å hindre overdosedødsfall og kriminalitet. Det er en dårlig løsning på køen med 4400 rusavhengige, fortsetter Høybråten.

- Mer verdig rusomsorg
Venstre derimot, er svært godt fornøyd med heroin-forslaget.

- Det er positivt at et flertall i rusutvalget følger Venstres anbefaling om å gå inn for heroinassistert behandling. Dette kan være løsningen for noen av våre tyngst belastede rusavhengige, sier nestleder Ola Elvestuen i en pressemelding.

Venstre er det eneste partiet som har programfestet dette.

- De siste 10 årene har mer enn 2000 mennesker dødd av heroinoverdose i Norge. Nå står flere tusen rusavhengige i kø for å få behandling. Derfor vil Venstre ha en ny og mer verdig rusomsorg, sier Elvestuen.

- Dette er ikke løsningen for alle, men det kan være løsningen for rusavhengige hvor all annen behandling ikke har vært vellykket , sier han videre.

Høyre: - Trenger ikke heroin
Heller ikke Høyre er fornøyd med forslaget fra utvalget.

- De fleste rusavhengige trenger raskere og bedre behandling, ikke mer heroin, sier Bent Høie, leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i en kommentar.

Høie mener dette bare er en avledningsmanøver som «dekker over svikten i behandlingstilbudet».

- Det store flertallet av rusavhengige ber om hjelp til å bli rusfrie, ikke om hjelp til å ruse seg. Når Stoltenberg-utvalget legger vekt på heroinutdeling, gir de inntrykk av at man har gitt opp å hjelpe folk til å bli rusfrie. Det er også grunn til å stille spørsmål om det er statens oppgave å dele ut tunge rusmidler som medfører betydelige helsemessige og sosiale problemer, sier han.

- 24-timersgaranti
KrF påpeker at tiltak må ha større mål enn å redusere skader.

- Alle rusavhengige kan ha nytte av behandling og rehabilitering og bli rusfrie. Behandlingen må målrettes og tilpasses bedre den enkelte rusavhengige. Et godt sted å bo, arbeid, aktivitetstilbud ut fra egne ressurser og interesser, samt en egen primærkontakt som koordinerer og sikrer behandling og oppfølging må på plass.

- Det er langt verdigere enn å tilby heroin, avslutter Høybråten.

Venstre mener vi må kopiere systemet som rusomsorgen i Stockholm har, der alle etter akuttavrusning i klinikk, får med seg en avtale om behandling innen 24 timer.

- Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning da kroppen er svak etter behandling, mener Elvestuen.

Rapporten fra regjeringens rusutvalg, vil bli lagt fram onsdag.