Gå til sidens hovedinnhold

Stor interesse for garantert aksjelikviditet

Stockholmsbørsen har fått store interesse fra både de børsnoterte selskapene og meglerhusene for den nye ordning med likviditetsgaranti på aksjer

Ordningen med likviditetsgarantister ble lansert i april, og tar sikte på å bedre likviditeten i aksjer hvor manglende likviditet har vært et problem. Meglerhusene som er med i ordningen påtar seg ansvaret med å fortløpende oppdatering av kjøper- og selgerkursene gjennom dagen i de selskapene som de har inngått avtale med.Likviditetsgarantien tar sikte på å minske kostnadene for investorene ved at garantisten er nødt til å stille kjøper- og selgerkurser med en maksimumspread. Lavere spread gir ifølge undersøkelser, økt omsetning.Aksjene som er med i ordning vil fra og med i dag bli spesielt merket i børslistene med "LP" (Liquidity Provider.Det er nå 13 av selskapene på Stockholmsbørsen som inngått avtaler om likviditetsgarantier, mens nye av børsmedlemmene, det vil si banker og meglerhus har gjort avtaler med børsen om å være likviditetsgarantister.Selskapene som har blitt med på ordningen er Beijer Electronics, VLT, CF Berg & Co, Optimail, Nefab, Novestra, Vostok Nafta, Klövern, Ledstiernan, Kaupthing Bank, MSC Konsult, BTS Group og ProAct IT Group.Meglerhusene og banken E. Öhman J'or Fondkommission, Svenska Handelsbanken, Enskilda Securities, Remium, Hagströmer & Qviberg Fondkommission, JP Nordiska, FöreningsSparbanken, Danske Bank A/S og D. Carnegie hittil har meldt seg som likviditetsgarantister.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene