Gå til sidens hovedinnhold

Stor uenighet

Det er på tide å stenge giftfabrikken, mener Christian F. Schelver fra "Steng giftfabrikken" om Brobekkanlegget. Energigjenvinningsetaten tilbakeviser påstander om at anlegget er for- urensende.

Økern: - Anlegget produserer miljøgifter. Det er en giftfabrikk, sier Christian F. Schelver , som er en av flere i aksjonsgruppen Steng giftfabrikken. Han ønsker at Brobekkanlegget, som er et avfallsenergiverk, blir stengt. Steng giftfabrikken mener at de hundre tusen tonnene med avfall som anlegget behandler hvert år, blir omdannet til miljøgifter som tungmetaller, dioksiner og flyveaske. Stoffene slippes ut på det kommunale avløpsnettet, flyveaske dumpes på Langøya, slagg dumpes på Grønmo eller brukes til veiutbygging, sier organisasjonen.
- De bryter utslippsavtalen hvert år, i årsrapporten for 2004 er det listet opp 55 overutslipp, sier Schelver og påstår at det høyeste målte utslippet av kullos var nesten 50 ganger mer enn grensen.
Steng giftfabrikken hevder også at årsrapporter for perioden 1990-2004 har registrert overutslipp til både luft og vann.
- Energigjennvinningsetaten vil hevde at asken ikke er giftig, men i Sverige tidligere i år konkluderte Riksrevisjonen med at slike anlegg produserer store mengder tungmetaller og dioksiner, som er giftige for miljøet, sier Schelver.

Ikke skadelig

Ikke alle er like enige i påstandene som Steng giftfabrikken kommer med. Frode Guldvog, informasjonssjef i Energigjenvinningsetaten, er en av de som definitivt mener påstandene ikke stemmer.
- Anlegget er meget godt drevet, med svært lave utslippsverdier. Dessuten synes det ikke å utgjøre noen helserisiko for befolkningen, sier han og påpeker at bystyret i Oslo har vedtatt at energigjenvinning skal være hovedelementet i avfallsstyring, og at dette blir overholdt på Brobekkanlegget.
Guldvog fortsetter med at anlegget produserer ufarlige stoffer:
- Blant annet har Folkehelseinstituttet konkludert med at svovelstøv og Nox- forurensningen er forholdvis lite, sier han og får god støtte fra Morten H. Soma fra Kjelforeningen-Norsk Energi:
- På det verste og mest utsatte område ved Klemetsrudanlegget, er det påvist at helsefaren er like stor som å røyke en halv sigarett på ett helt år. Jeg vil ikke tro at faren er noe stort større ved Brobekkanlegget, sier Soma. Han påpeker også at CO-utslipp fra samtlige fabrikker og anlegg i hele Oslo består av 23 322 tonn, hvorav kun 21 tonn blir produsert på Brobekkanlegget.
- Dessuten blir utslippene renset på en eller annen måte. Tungmetaller og andre partikkelbundne stoffer vil følge med støvet, sure komponenter vil bli nøytralisert og skilt ut som salter, og organiske mikroforurensninger vil bli tatt opp av aktivt karbon, sier Soma.

Like bestemte

Finnes det noen løsning mellom Steng giftfabrikken og Energigjenvinningsetaten?
Steng giftfabrikken er helt klare i sin tale:
- Vi ønsker at Brobekkanlegget blir lagt ned. Da kan Klemetsrud-anlegget ta hånd om avfallet Brokkanlegget behandler, sier Schelver bestemt. Steng giftfabrikken har fremmet sak for miljøverndepartementet. Saken er fortsatt til behandling.
Guldvog og Soma på sin side mener aksjonsgruppen skaper en unødvendig uro.
- Anlegget er ikke miljøskadelig, understreker Guldvog.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant