I undersøkelsen som er gjennomført av YouGov på vegne av Farmasiet deltok 1009 personer over 18 år fra hele landet. Den tok sikte på å avdekke holdninger knyttet til koronarestriksjoner, korona og julefeiringen, og ble gjennomført i tidsperioden 1.- 6. desember. Det vil si at undersøkelsen ble gjennomført før regjeringens pressekonferanse, tirsdag 7. desember, hvor det kom nye og strengere koronatiltak.

Les også: De nye tiltakene møter større motstand enn tidligere

Hovedfunnene i undersøkelsen viser et klart mønster. Mange nordmenn hadde allerede innført egne tiltak før regjeringen kom med sine, rett og slett for å unngå sykdom og karantene like før jul og i julen.

Se hovedfunnene i bildet her:

Nei til julebord

Hver tredje nordmenn hadde på forhånd, før statsminister Jonas Gahr Støre ødela festen for mange, bestemt seg for å droppe julebord og andre arrangementer. Seks av ti oppga også at de ville bruke munnbind.

- Det er fint å se at nordmenn selv tar ansvar, sier Stig Henning Pedersen, driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet, i en pressemelding.

Fire av ti nordmenn oppga også at de frykter koronasmitte før jul, og at de dermed må feire jul alene i isolasjon. Andre resultater viser at sju av ti vil sørge for å være vaksinert, seks av ti vil bruke hånddesinfeksjon og at like mange vil unngå å møte mange mennesker. Halvparten av de spurte oppga at de blir hjemme og ikke drar utenlands.

- Jeg var redd folk var mettet av restriksjoner, men det viser nok en gang at nordmenn tar ansvar og står sammen for å forhindre videre smitte og mulig nedstenging, sier Pedersen.

Tar mindre sjanser

Undersøkelsen viser også en klar tendens. Kvinner tar mindre sjanser enn menn. 68 prosent av kvinnene svarte at de vil holde seg unna store folkemengder. Et tall som er betraktelig høyere enn hva gjelder menn, hvor «bare» 55 prosent svarte det samme.

Les også: Boris Johnson: – Ikke gå på jobb, men dra gjerne på fest

– Vi ser at kvinnene generelt er flinkere – både når det gjelder munnbind, meteren, hånddesinfeksjon, netthandel og håndvask, opplyser Farmasiet-direktøren.

Christer Torjussen fikk julebordet sitt avlyst, men det var selvfølgelig ikke noe problem: