Gå til sidens hovedinnhold

StoraEnso med blandet guiding(Ny)

Det svenske papir- og treforedlingskonsernet Stora Enso ser bedret ettersprøsel i Nord-Amerika, mens Europa fortsatt er under press inn i 200

Det går frem av resultatrapproten for fjerde kvartal.StoraEnso fikk et resultat før skatt og engangsposter på 143 millioner euro , mot 265 millioner i samme periode i fjor. Inkludert ekstraordinære poster endte det på 243 millioner euro. Det var ventet 272 millioner euro ifølge estimater fra SME Direkt. Mye av avviket skyldes valutagevinster p 24 millioner euro.Omsetningen endte på 3212,1 millioner euro, ned fra 3.283 millioner i samme periode i 2001. Driftsresultatet endte på 207 millioner. Det var ventet henholdsvis 3.194 millioner og 326 mill ione ri osmetning og driftsresultat.- I Europa er etterspørselen etter annonsedrevne papir stabil på lave nivåer, men prisene er under press i hovedsak på grunn overproduksjon, sier konsernsjef Jukka Härmälä i en kommentar.I Nord-Amerika fortsetter derimot den positive trenden fra slutten av 2002 inn i 2003. Utsiktene globalt er i stor grad avhengig av utkommet av dagens geopolitiske situasjon, mener Härmälä.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene