Skandiabanken, ti år på rad kåret som landets best likte bank av Norsk Kundebarometer, kutter renten på alle boliglån med umiddelbar virkning for nye kunder og fra 30. april for eksisterende kunder.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Vi senker rentene med mellom 0,10 og 0,35 prosentpoeng. Samtidig kutter vi inskuddsrentene med kun 0,10 til 0,15 prosent, sier informasjonssjef i Skandiabanken Johnny Anderson til NA24.

- Har ikke vært for dyr tidligere
Endringen gjøres ifølge Anderson for å bli mer konkurransedyktig på utlån og for å styrke bankens posisjon i markedet.

- Så det er ikke fordi dere har vært for dyre og slitt med å få nye boliglånskunder?

- Nei. Vi har hatt et jevnt tilsig av nye boliglånskunder over lang tid og har nå cirka 20.000 boliglånskunder. Hovedårsaken til endringene og rentekuttet er at vi har fått veldig mange nye innskuddskunder den siste tiden og vi er derfor kommet i en posisjon hvor vi kan øke våre utlån og allikevel fortsette en forsvarlig utlånspolitikk, sier Anderson.

Beste rente 3,75 prosent
Ifølge Anderson betyr renteendringen gunstigere vilkår for bankens lånekunder.

- Skandiabankens beste lånerente blir nå på 3,75 prosent effektiv rente. Samtidig opprettholdes konkurransedyktige vilkår på innskuddssiden, sier Anderson.

Som NA24s tabell nederst viser er Skandiabankens nye tilbud på 3,751 prosent effektiv rente landets fjerde billigste boliglån, kun slått av KLP Banken (3,67%), Storebrand Bank (3,748%) og OBOS Lån & Spar (3,749%). Vi holder da Statens pensjonskasse og kommunenes Startlån utenfor sammenligningen.

Ny og enklere prismodell på boliglån
Skandiabanken slår sammen boliglån på 60 prosent og 75 prosent finansieringsgrad til ett produkt med samme rente. Bankens beste rente blir nå gjeldende for lån helt opp til 75 prosent av boligens verdi. Samtidig kuttes også renten på billån.

- Med dette rentekuttet og endring av prismodell vil flere av våre kunder nå oppleve å få den billigste renten. Vi vil også i enda større grad kunne møte finansieringsbehovet til de som vurderer å flytte boliglånet sitt, sier Anderson som opplyser at Skandiabanken totalt har 360.000 aktive kunder med penger på konto.

Tallene i tabellen gjelder et boliglån på 2,1 millioner kroner og 74 prosent belåningsgrad, flytende rente og 25 års nedbetaling. Førstehjemslån er ikke med på oversikten.