Goldman Sachs gir Donald Trump gode sjanser for gjenvalg i 2020, skriver investeringsbanken i en omfattende rapport som ble offentliggjort lørdag.

Goldman Sachs skriver i rapporten at Trump har en «liten» fordel inn mot presidentvalget neste år, og viser til grunner som USAs gode økonomi og Demokratenes mangel på en åpenbar presidentkandidat.

«Donald Trump har større sjanse til å vinne enn det den endelige demokratiske kandidaten har til å beseire ham,» skriver investeringsbanken i rapporten, ifølge Yahoo Finance og Bloomberg.

Storbankens økonomer Alec Phillips og Blake Taylor, som spår et tett presidentløp, mener sjansene til Trump styrkes av «fordelen ved å være sittende president i et gjenvalg og den relative sterke økonomien».

Sittende presidenter nyter et forsprang på 5 til 6 prosentpoeng over motstandere i antall stemmer, såkalt «popular vote», ifølge Bloomberg. (I amerikanske valg er det imidlertid ikke antall stemmer, men antall valgmenn -valgmannskollegiet - som avgjør hvem som blir president).

Målinger peker i motsatt retning

«Mens vi mener at flertallet av markedsdeltakerne antar at president Trump skal bli valgt for en ny periode, noterer vi oss at meningsmålerne peker i motsatt retning og antyder at den demokratiske kandidaten har 56 prosent sannsynlighet til å vinne og at den republikanske kandidaten har 44 prosent sjanse,» skriver storbanken.

Goldman Sachs spår at økonomien vil øke med 2,3 prosent i år og 2,3 prosent i 2020, som igjen vil føre til at arbeidsledigheten vil synke fra 3,7 prosent i inneværende år til 3,3 prosent neste år, skriver Bloomberg.

Goldman Sachs-økonomene Taylor og Phillips mener variabler som sysselsetting og inntekt er bedre indikatorer for et valgresultat enn markedsstyrte krefter som for eksempel oljepriser.

Økonomene mener det økonomiske resultatet i andre kvartal i valgåret er en god pekepinn på hvor det bærer hen.

Trump mindre populær

Flere meningsmålinger viser at Trump er mindre populær enn flere av de potensielle kandidatene på demokratisk side. Over 20 personer kjemper på demokratisk side om å bli nominert til partiets presidentkandidat i 2020.

I en måling fra 1. april ligger Joe Biden hele 13 prosentpoeng foran Trump. I samme måling får Bernie Sanders åtte prosentpoeng mer enn Trump. De potensielle kandidatene Kamala Harris, Beto O'rourke og Elizabeth Warren ligger henholdsvis syv, seks og seks prosentpoeng foran Trump, ifølge målingene som er gjengitt av Real Clear Politics.

En måling fra Rasmussen, som ble frigitt 12. april, viser imidlertid at Trump har et forsprang på Sanders med tre prosentpoeng.

«På et så tidlig stadium med så mange kandidater, er det nesten umulig å forutse hvem av de om lag 20 kunngjorte og potensielle demokratiske kandidatene som vil vinne nominasjonen,» skriver Goldman Sachs.

«Når det er sagt, (…) har den endelige nominerte som regel det første året en støtte og oppslutning på to sifre. På nåværende tidspunkt er det Biden og Sanders som har det,» skriver investeringsbanken.

Bettingmarkedet viser blandede resultater, hvor enkelte bettingselskaper gir Trump en tydelig større sjanse, mens andre igjen viser et forsprang for Demokraten, ifølge Yahoo Finance.