Store endringer i personvernlovgivningen i vente

I løpet av året vil EU trolig vedta en såkalt forordning som vil endre personvernlovgivningen i medlemslandene.

Norge må forholde seg til lovendringen – med mindre vi for første gang legger ned et EØS-veto, skriver Aftenposten.

I 2000 kom personopplysningsloven som fulgte opp den gamle personregisterloven. Årsaken til at vi måtte få ny lov var EUs personverndirektiv, som la en del føringer. Etter at EU-parlamentet vedtok en forordning i mars, gjenstår det bare enighet i EUs ministerråd.

Det blir innført en informasjonsplikt hvor virksomheter må informere berørte om brudd på personopplysningsloven. I dag plikter de bare å informere Datatilsynet.

I tillegg innfører EU dataportabilitet. Det betyr at man kan kreve å få utlevert alle data som virksomheter har lagret om deg. Genetisk og biometrisk informasjon blir også regulert i den nye forordningen.

Målet til EU er å innføre dette fra starten av neste år. Det vil trolig gå ett år før Norge får lagt inn forordningen som først må godkjennes i Stortinget.

Professor og ekspert i EU- og EØS-rett, Fredrik Sejerstad, sier en slik forordning sjelden fører til at en hel lov endres, men at forskrifter forandres.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon mener personvernet til folk flest vil bli styrket. Han trekker fram at ikke-europeiske selskaper som retter seg mot europeere, må følge EUs regler og et kraftig forhøyet bøtenivå.

I dag kan Datatilsynet gi en bot på opp til 850.000 kroner. EUs forslag innebærer at tilsynene kan gi bøter på opp til 100 millioner euro.

Personvernnemnda, som i dag er ankeinstansen til Datatilsynet, vil trolig forsvinne og bli erstattet med et råd som skal ligge over tilsynet. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.