I forrige uke åpnet skolene for de minste barna, og det var til dels stor usikkerhet om hvor mange som ville komme tilbake igjen etter halvannen måned med stenge skoler.

Blant annet har Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19» samlet over 27.000 personer.

Les også: Barnelege: - Mye større sjanse for at barn blir alvorlig syke av vanlige virus enn koronavirus

Spesielt har situasjonen vært usikker i Oslo, som både har vært episenteret for pandemien i Norge og som tidligere i epidemien mente språkproblemer skapte utfordringer for smittebekjempelse.

Begynte dårlig - økte kraftig

Nå viser nye tall fra Utdanningsetaten som Nettavisen har fått innsyn i at andelen elever som møter opp på skolen er høyere enn forventet.

- De siste tallene viser at nesten 90 prosent av elevene i Oslo møter på skolen. Det er gode tall, og høyere enn vi forventet. Vi ser også at oppmøtet øker for hver dag som går, så de aller fleste foreldre sender barna sine på skolen, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen til Nettavisen.

Les også: FHI tror dødeligheten for korona er lavere enn hva forskningen nå viser

Tallene fordelt på bydeler viser at det i forrige uke var til dels svært lavt oppmøte, der blant annet Bydel Grorud på torsdag hadde et oppmøte på under 60 prosent, men at økningen siden har vært betydelig.

Store forskjeller mellom bydelene

Selv om oppmøtet har økt kraftig den siste uken, er det fortsatt store forskjeller mellom bydelene. Groruddalen, sentrumsbydelene og Søndre Nordstrand kommer klart dårligst ut.

I enkelte bydeler er det rundt 1 av 5 elever som ikke kommer på skolen.

Foreldre kan ta over undervisningsansvar

- Hvordan følges elever som ikke kommer på skolen nå opp? Er det foreldrene som har fått undervisningsansvaret?

- Barn som må være hjemme fordi de er syke, i karantene eller i risikogrupper får fortsatt digital hjemmeundervisning fra skolen. Vi har bedt skolene om å vise forståelse for at noen foreldre er engstelige, og ha en god dialog. Foreldre som velger å holde barna hjemme, kan likevel ikke forvente at barnet får digital hjemmeundervisning, hvis det går på bekostning av opplæringen på skolen, sier Gerhardsen.

- Foreldrene kan overta opplæringsplikten og undervise barnet selv. De gir skriftlig beskjed til skolen, og skolen kan føre tilsyn med opplæringen. For kortere perioder kan eleven beholde skoleplassen, og de kan låne lærebøker og få tilsendt arbeidsplanene for klassen.

Kan miste skoleplassen etter to uker

Går det derimot over lenger tid, blir konsekvensene dramatiske:

- Hvis foreldrene vil ta ut barnet i mer enn to uker, skrives eleven ut av skolen og foreldrene overtar selv hele ansvaret, må selv skaffe læremidler og lage planer, sier utdanningsdirektøren.

- Blir denne regelen praktisert nå, eller ser man gjennom fingrene på dette i alle fall ut skoleåret?

- Det er hovedregelen i disse dager også, men gjelder selvfølgelig ikke barn med legeerklæring eller syke barn.

Følger opp barn som ikke kommer tilbake

- En stor del av argumentet for å åpne barnehage og skole var å fange opp barn som ikke hadde det godt hjemme. Hvordan håndteres denne problemstillingen med barn som ikke kommer tilbake?

- Det viktigste er at skolene er åpne igjen, og de aller fleste kommer på skolen. De er også ekstra påpasselige for at barn kan ha hatt det vondt i perioden skolene er stengt. Lærerne og skolene følger opp barn og foreldre som ikke kommer tilbake, og melder til barnevernet om de har bekymringer.

Les også: Tre leger har falt fra sykehusvindu i Russland