– Vi er enige om at eksperter fra Norge kan sette seg ned med sine kolleger i EU for å diskutere hvordan markedene kan bli stabilisert, sier Støre til NTB.

Tidligere på dagen kunngjorde EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU og Norge har etablert en felles arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å få ned gassprisen. Støre har selv snakket med EU-toppen to ganger den siste uken.

Ikke snakk om pristak

Mens EU-toppen prater om å få ned prisen, bruker Støre ordet «stabilisere».

Han understreker at det ikke er snakk om å sette et pristak på gass, slik flere EU-land har tatt til orde for den siste tiden.

– Det er snakk om andre typer tiltak som selskapene kan diskutere og som vi kan ha dialog om som politiske myndigheter.

Som eksempel nevner han langsiktige kontrakter.

– Gassprisen er ikke noe vi politisk kan bestemme, men en av sakene som har blitt diskutert er at mer av handelen med gass skjer med langsiktige kontrakter. Det er løsninger jeg tror selskapene som selger gass fra Norge er interessert i å diskutere, sier Støre.

Torsdag har han invitert gasselskapene til et møte om tiltak for å stabilisere prisene.

– For Norge er det ikke et mål i seg selv at gassprisen er så høy som nå. Det fører til høye strømpriser i Sør-Norge og store problemer for våre handelspartnere. Norge har alltid ønsket stabilitet i energimarkedene i Europa, sier Støre.

Unaturlig høye priser

Han påpeker at det er selskapene som selger gass fra Norge og selskapene som kjøper gass i Europa som sammen bestemmer prisen.

– De høye gassprisene vi ser nå er verken varige eller naturlige, men de gjenspeiler at det er mangel på gass. Vi må unngå å politisk bestemme priser på gass som gjør mangelen i Europa større, sier Støre.

Han forteller at arbeidsgruppen som er satt ned sammen med EU vil bestå av representanter fra den norske EU-delegasjonen og deres europeiske motparter, samt energieksperter fra norske energimyndigheter og kraftbransje.

– Det er en ad hoc-gruppe som er opprettet kun for å løse denne utfordringen, sier han.